adsendar-greinar Erlent

Julehilsen fra Närpes

Bästa vänner i våra nordiska vänorter!

Vi har nu en månad kvar till jul, men redan för en vecka sedan hölls den traditionella julöppningen på torget i Närpes. Huvudgatan lyses nu upp av olika ljusanordningar – de har en uppiggande effekt i den annars så mörka årstiden. Mörkret  har under de senaste veckorna förstärkts av att det ofta har varit mulet väder och dimma.  Någon snö har ännu inte hittat till Närpes.

De ekonomiska konjunkturerna i Finland tycks vara på väg uppåt efter flera ekonomiskt svåra år.  I Närpes kan vi glädjas åt en mycket låg arbetslöshet, ca. 3 %  för tillfället. Det är till och med så att en del sektorer,  främst metallbranschen, har brist på arbetskraft.  Yrkesutbildningsenheten i Närpes försöker nu hjälpa till genom att ordna  extra kurser för utbildning av svetsare.

Den omfattande  reformen inom social- och hälsovården som ska genomföras i  landet är ännu inte klar. Tidpunkten för när lagen skall behandlas i riksdagen har skjutits fram i flera omgångar.   Det är oklart om den kommer att bli klar under detta år.  Om den inte blir klar kommer de landskapsval som var planerade till våren 2019 att flyttas fram ännu en gång. Oberoende av eventuella landskapsval kommer vi att ha riksdagsval  i april och val till EU-parlamentet i maj.  På grund av Brexit kommer Finland denna gång att få välja in en ledamot mera, nu 14 st., till EU-parlamentet jämfört med tidigare.

Den stora byggboomen fortsätter i Närpes.  Om- och tillbyggnaderna på  hälsocentralsområdet fortsätter. Dessutom har det något överraskande uppstått akuta behov att bygga till en del skolor för årskurserna 1-6.  Antalet elever i grundskolan är betydligt större än vad prognoserna visade för tio år sedan.  För Närpes högstadieskolas del har fullmäktige fattat beslut om en helt ny byggnad, som skall börja planeras under 2019.

När några av oss från Nordenföreningen i Närpes besökte Västervik i samband med Västervik-Nordenföreningens  75-årsjubiléum i början av november kunde vi konstatera att också den kommunala sektorn i vår vänortskedja skulle ha nytta av ett utökat samarbete och utbyte av erfarenheter, t.ex. då det gäller kommunala bostadsbolag och utlokalisering av högskoleutbildning till mindre orter där sådan utbildning inte erbjuds.  Campus  Västervik har ett imponerande antal studerande. Likaså gav ”Västervik framåt” – näringslivsbolaget  i Västervik impulser att ta med sig hem.

För oss i Närpes var det mycket angenämt att vara värdar för vår vänortskedjas elevutbyte 8-16 september. Från Akranes, Bamble och Västervik kom tolv aktiva och  engagerade ungdomar på besök, bodde hos jämnåriga, deltog i skolornas undervisning och bekantade sig med Närpes på olika sätt. Vi hoppas att de kontakter som skapades mellan ungdomarna ska bestå och utvecklas i framtiden.

Nordenföreningen i Närpes tillönskar alla vänner i vänorterna en God Jul och ett Gott Nytt År 2019!

Nordenföreningen i Närpes, november 2018,

Stefan Mannsén, sekreterare.

Líkar þetta

Fleiri fréttir