Verbúðin í boði VG!

Lilja

Ég segi mig úr VG vegna svika flokksins við eigin sjávarútvegsstefnu!

 

VG er að færa grásleppuna yfir í gjafakvótakerfið í nafni sérhagsmuna og almannahagsmunir og stjórnarskrárvarin atvinnuréttindi eru fótum troðin. Ekkert í verndun fiskistofna kallar á kvótasetningu með framsali né heldur það að fénýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar í þágu fjármagnseigenda.

Ekkert gert til að efla smábátaútgerð og byggðafestu

Þar tók steininn úr þegar VG samþykkti við þinglok frumvarp um kvótasetningu og framsal á grásleppu og tók þar með upp stefnu stefnu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í sjávarútvegsmálum.

Vinstri græn hafa verið með Matvælaráðuneytið þetta kjörtímabil og ekkert hefur verið gert til þess að styrkja strandveiðar eða efla félagslega hluta kerfisins heldur þvert á móti tíminn nýttur í vinnu fjölmennrar auðlindanefndar sem ekkert kom út úr fyrir þá minnstu í kerfinu og félagslega hlutann og strandveiðarnar. Heldur var þar lagt til að hækka enn frekar kvótaþakið fyrir stórútgerðina í stað þess að taka á þeim veruleika að í mörg ár hefur verið gagnrýnt að þar væru kross eignatengsl og allt benti til þess að útgerðir væru komnar yfir leyfilega aflahlutdeild.

Trúverðugleiki VG í sjávarútvegsmálum brostinn

Frá því að VG hafði forystu um að koma strandveiðum á árið 2009 þá höfum við í VG talað fyrir því að styrkja félagslega hluta kerfisins og það er stefna flokksins. Kjósendur sem hafa viljað meira réttlæti í fiskveiðistjórnarkerfið til hagsbóta fyrir brothættar sjávarbyggðir hafa lagt traust sitt á VG og þekki ég það mjög vel eftir 12 ára setu á Alþingi búandi á Vestfjörðum og með þekkingu á þessum málaflokki. Það fer ekki á milli mála hvað það viðhorf og traust til VG hefur hrunið að undanförnu þó VG hafi haft málaflokkinn á sinni könnu frá árinu 2021.

Áhersla á kvótasetningu með samþjöppun veiðiheimilda

Þess í stað hefur verið lögð áhersla á kvótasetningu og framsal veiðiheimilda, veiðar með öflugri botnvörpur á grunnslóð að hækka kvótaþak stórútgerða og að hafa ótímbundin leyfi í lagareldi sem er með ólíkindum að hafi verið lagt til.

Í anda stefnu VG hefði verið gæfulegra að einbeita sér að afmörkuðum þáttum sem margoft hefur verið bent á að hægt sé að lagfæra bæði fyrir litlar og meðalstórar útgerðir og styrkja þar með veikari sjávarbyggðir og koma í veg fyrir enn meiri samþjöppun aflaheimilda til stórútgerða með tilheyrandi byggðaröskun og eignatilfærslu eins og hefur verið að gerast undanfarin ár og á bara eftir að versna með kvótasetningu á grásleppu.

Hvað kemur næst? Kvótasetning á Strandveiðar? Það er búið að gefa vont fordæmi.

Þverpólitískri vinnu kastað fyrir róða

Það var lögð mikil þverpólitísk vinna í að efla strandveiðar á síðasta kjörtímabili undir minni forystu sem formanns Atvinnuveganefndar árin 2017 til 2021 og hafði maður vonast til þess að Matvælaráðherra VG tæki upp keflið þar sem frá var horfið og fylgdi þeirri vinnu áfram í anda stefnu VG en það var því miður öðru nær.

Ég hef sem varaþingmaður VG frá árinu 2021 og sem fyrrum þingmaður til 12 ára verið í miklum samskiptum við talsmenn lítilla og meðalstórra fyrirtækja og forystu hagsmuna aðila í strandveiðum svo sem Landssamband smábátaeigenda og Strandveiðifélagið og lagt mig fram um að tala máli landsbyggðarinnar og lítilla og meðalstórra útgerða og við forystu VG og á fundum VG undanfarin ár en það hefur ekki borið tilætlaðan árangur síðustu þrjú ár.

Kvótasetning grásleppu veikir strandveiðikerfið

Samspil grásleppuveiða og strandveiða er mikið og ef annað kerfið fer í kvóta og framsal þá veikir það enn frekar strandveiðikerfið og nóg er nú samt þegar strandveiðar eru stöðvaðar um mitt sumar.

Það bíða eflaust margir spenntir eftir því að fá að selja frá sér grásleppukvóta í boði VG og annarra fylgifiska í Sjálfstæðisflokki og Framsókn. Þeir sem bíða eftir að fá gjafakvótann og selja gleðjast nú mjög og fá þar með mikla fjármuni sem annars væru ekki í boði á meðan aðrir hrökklast úr greininni og nýliðun verður einungis hjá þeim sem eru fjármagnseigendur/stærri útgerðir og samþjöppunin heldur áfram á kostnað sjávarbyggðanna. En þetta er langt í frá sjávarútvegsstefnu VG heldur er verið að þjóna sérhagsmunum á kostnað almannahagsmuna og svíkja kjósendur VG. Einnig hefur verið bent á að ríkið geti skapað sér skaðabótakröfur af hálfu þeirra sem munu fara illa út úr  kvótasetningu á grásleppu.

Að leiðarlokum með VG

Ég kveð VG með sorg í hjarta en er þakklát fyrir margt gott sem VG hefur staðið fyrir og komið í verk sem ekki er sjálfgefið í ólgusjó stjórnmálanna þau 12 ár sem ég sat á Alþingi. Ég var ein af stofnfélögum Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs og hef lagt mitt af mörkum í flokksstarfinu síðustu 25 árin en finn að ég á ekki samleið lengur með flokksforystunni þó stefna VG sé um margt mjög góð. Ég óska fyrrum félögum mínum alls góðs en þegar maður finnur sig ekki lengur eiga samleið með flokki sínum þó stefnan sé heilt yfir góð þá fer ekki saman hljóð og mynd. Þá er best að kveðja í stað þess að daga uppi ósátt talandi út í tómið.

 

Lilja Rafney Magnúsdóttir

Höf. er fyrrum þingmaður VG í Norðvesturkjördæmi