Umhverfis og náttúruvernd – uppbygging og samfélagsvernd

Sigurður Páll Jónsson

Að vera í sátt við Guð og menn er okkur hverju og einu oft mislagðar hendur við, en öll erum við partur af náttúrunni og getur drjúgur tími ævinnar farið í að gera sér grein fyrir því. Ein er sú tegund sáttar sem við, er látum okkur málin varða, erum ekki á einu máli um en það er hvernig staðið er að samfélagsuppbyggingu og þjónustu í dag.

Í mannfjöldaspá Hagstofu Íslands er til næstu 50 ára spáð að íbúafjöldi verði 452 þúsund samkvæmt miðspá. Háspá gerir ráð fyrir 531 þúsund en lágspá 367 þúsund. Þann 1. janúar 2017 var íbúafjöldi á landinu 338 þúsund. Birt eru þrjú afbrigði af spám, það er háspá, miðspá og lágspá sem byggðar eru á mismunandi forsendum um hagvöxt, frjósemishlutfall og búferlaflutninga.

Hvernig sem rætist úr þessari mannfjöldaspá inn í framtíðina þá er það staðreynd í dag að misjafnt er hvar á landinu þú býrð, hvernig þjónustu þú færð og þau fyrirtæki sem rekin eru vítt og breytt um landið. Samgöngu,- raforku- og heilbrigðismál og öll önnur þjónusta, svokallaðir innviðir eru ekki á pari víða út á landi miðað við það sem þyrfti að vera nú á tímum.

Samgöngumál og afhendingaröryggi raforku er víða ábótavant svo ekki sé dýpra í árinni tekið og oft er það vegna umhverfis- og náttúruverndarsjónarmiða. Ég vil taka það fram að sjálfur er ég náttúruunnandi og ber mikla virðingu fyrir umhverfismálum. Í mínu kjördæmi, Norðvesturkjördæmi, hefur verið til margra ára deilt um veglagningu um Gufudalssveit á Barðaströnd, (Teigskógsmálið) og núna eru áform um Hvalárvirkjun við Ófeigsfjörð á Ströndum að sigla í þrætur. Víða á Vesturlandi eru vegir í slæmu ásigkomulagi. Í Dalasýslu eru um 70% malarvegir, svipaða sögu er hægt að segja í Húnavatnssýslum. Á Snæfellsnesi er raforkuflutningur ekki tryggur, sömu sögu er að segja á Vestfjörðum, þó hefur verið sett varaaflsstöð á Bolungarvík sem er díseldrifin og varla getur það verið vistvænn kostur þegar bæði vindur og vatnsföll búa yfir hreinni orku.

Búsetuskilyrði hljóta í grunninn að byggjast á þeirri aðstöðu sem býðst á hverjum stað með góðum samgöngum, raforkuafhendingaröryggi og auðvitað allri þjónustu sem nauðsynleg er.

 

Sigurður Páll Jónsson.

Höf. er þingmaður Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi.

Fleiri aðsendar greinar