Stóru málin

Guðjón S Brjánsson

Jafnaðarstefnan er líklega áhrifamesta stjórnmálahugmynd í okkar heimshluta síðustu hálfa aðra öld. Það er reyndar oft haft á orði að við Íslendingar séum innra með okkur flestir jafnaðarmenn, aðhyllumst hugsjónir um mannúð, virðingu, jöfnuð og réttlæti til handa sérhverjum manni. Þetta eru grundvallarstef og við jafnaðarmenn höldum þeim sleitulaust á lofti í orði og verki, öndvert við ýmsa aðra stjórnmálaflokka.
Við stöndum á tímamótum nú eins og svo oft áður. Það eru sterk öfl í samfélaginu sem vilja gjörbreyta þeirri sýn sem jafnaðarmenn hafa. Við eigum yndislega þjóð, greinda, menntaða og í stórum dráttum heiðarlega. Við viljum trúa og treysta náunganum. Ítrekað höfum við trúað stjórnmálaöflum sem lævíslega taka sér stöðu við hlið jafnaðarmanna örfáum vikum fyrir kosningar í orði og tala af tungulipurð um dýrmæt gildi sem við jafnaðarmenn tölum fyrir ár út og ár inn. Loforðin eru hinsvegar hunsuð jafnharðan að loknum kosningum og við höfum dæmin fyrir okkur. Þetta gerist einnig fyrir þessar kosningar. Ég undirstrika bara þetta: Varist eftirlíkingar, rifjum upp, skoðum söguna. Hver hafa verið hin raunverulegu baráttumál þessara flokka? Hverjir hafa fengið bestu sætin við kjötkatlana? Eru það aldraðir, öryrkjar, námsmenn, barnafólk, almennir launþegar? Svari nú hver fyrir sig.
Jafnaðarmannaflokkur Íslands, Samfylkingin er ekki kerfisflokkur. Hann er ekki flokkur sérhagsmunahópa, ekki útvegsmanna, ekki bændasamtaka, ekki sjávarútvegsforkólfa og ekki forráðamanna viðskiptalífsins. En hann er hinsvegar hagsmunaflokkur allra þeirra sem innan þessara vébanda starfa, venjulegs fólks. Flokkurinn tekur sér stöðu meðal þeirra og ekki annarra.
Stundum hefur okkur gengið vel og ef við horfum til sögunnar geta jafnaðarmenn verið afar stoltir. Við höfum verið kyndilberar og hreyfiafl stærstu umbótamála í heila öld og það er af nógu að taka, Vökulögin, almannatryggingakerfið, lög um stéttarfélög og vinnudeilur, lög um verkamannabústaði og síðar félagslegt íbúðarhúsnæði, lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna, aðildin að EFTA og síðar EES, jafnréttislög og fleira og fleira. Allt eru þetta verk jafnaðarmanna. Við erum hreyfing og afl með fortíð og erum reiðubúin til stórra verka í framtíð.
Við fáum að nota okkar dýrmæta lýðræðislega rétt eftir fáa daga í kosningum til Alþingis. Baráttumál okkar jafnaðarmanna eru enn á sömu lund, vörn og sókn fyrir venjulegt fólk en ekki þrönga sérhagsmuni:

• Við ætlum að byggja upp fyrsta flokks heilbrigðiskerfi og efla HVE
• Við munum gera betur við barnafjölskyldur, lengja fæðingarorlof í 12 mánuði og hækka barnabætur
• Við leggjum áherslu á matvælaöryggi, lýðheilsustefnu og landbúnað í sátt við byggð og náttúru
• Við leggjum áherslu á öruggar samgöngur – tvöföldun Vesturlandsvegar
• Við stöndum vörð um menntastofnanir á Vesturlandi styðjum við ungt fólk, hjálp við kaup á fyrstu fasteign og innleiðum betra námslánakerfi
• Við munum tryggja öldruðum og öryrkjum 300 þúsund króna lágmarksframfærslu
• Við ætlum að ná sátt um afgjald vegna auðlindanýtingar, starfsumhverfi útgerðar og kjör sjómanna
• Við styðjum við uppbyggingu á fjölbreyttu atvinnulífi í sátt við umhverfið.

Fái ég til þess stuðning í komandi kosningum mun ég beita mér af einurð í þessum mikilvægu verkefnum á Alþingi. Kjósum heilbrigðara og réttlátara samfélag fyrir alla.

Guðjón S. Brjánsson.
Höf. skipar 1. sæti á lista Samfylkingar í NV kjördæmi.

Fleiri aðsendar greinar