Stóraukin uppbygging á landsbyggðinni – eða ekki?

Hörður Ríkharðsson

Hvað er að frétta af landsbyggðinni? Á vormánuðum 2013 var nokkuð skeggrætt um byggðamál og man ég skrif og ræður frambjóðenda sem töldu mikla þörf á að grípa til rótttækra aðgerða þar sem þáverandi valdhafar, að þeirra sögn, höfðu lítið sem ekkert gert í að sporna gegn óheillaþróun í búsetumynstri landsmanna. Ekki verður séð að fráfarandi ríkisstjórn hafi staðið við stóru orðin.

Á Norðausturlandi eru það framkvæmdirnar sem ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna hóf á Bakka og við gerð Vaðlaheiðarganga sem standa upp úr. Flest annað sem gerst hefur í atvinnumálum er tilkomið vegna ferðamanna, hagstæðs árferðis í sjávarútvegi og lágs olíuverðs. Núverandi ríkisstjórn kemur þar hvergi nærri.

Heilbrigðiskerfi, menntakerfi og löggæsla á landsbyggðinni hefur búið við samfelldan niðurskurð og skilningsleysi stjórnvalda. Ekki hefur tekist að vinna til baka fjárveitingar frá því fyrir hrun og með engu móti hefur verið komið til móts við stóraukið álag sem fylgir ferðamönnum. Vegirnir eru að verða ónýtir af álagi og viðhaldsleysi og ekki einu sinni er skilningur á því að moka þurfi snjó að vetri til. Sérstaklega í ljósi þess hve mjög er nú treyst á að íbúar landsbyggðarinnar komist milli staða til að sækja sér alla þjónustu þegar það sem áður var hefur lagst af í heimabyggð.

Samfylkingin – jafnaðarmannaflokkur Íslands, telur að jöfnuður feli í sér að búsetuskilyrði séu sem jöfnust. Menntun, heilbrigðisþjónusta, samgöngur og samskiptamöguleikar eiga að vera með þeim hætti að litlu máli skiptir hvar fólk kýs að búa. Séu verulegir annmarkar á þessum þáttum skal tekist á við það á opinberum vettvangi og lausnin skal vera öllum ljós þannig að íbúar séu ekki í sífelldri óvissu með hver staðan verði til framtíðar.

 

Hörður Ríkharðsson.

Höfundur er í þriðja sæti á framboðslista Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi.

Fleiri aðsendar greinar