Skýr framtíðarsýn í Skógahverfi

Ragnar Sæmundsson

Fyrir stuttu birtist hér grein eftir bæjarfulltrúann Einar Brandsson sem bar heitið „Skipulagsslysfarir í Skógahverfi“.

Í greininni er fullyrt að byggð eigi að koma svo gott sem upp að Garðalundi sem um leið myndi útiloka þann möguleika að tengja Garðalund saman við skógræktarsvæðið í Klapparholti. Meðfylgjandi eru myndir til skýringar þar sem sjá má drög að nýju skipulagi eins og það hefur verið auglýst. Möguleiki á stækkun og tengingar þarna á milli eru svo sannarlega til staðar eins og sjá má.

Skipulag er í eðli sínu lifandi og þarf að geta tekið breytingum í takt við tíðaranda, á sama tíma þurfa íbúar að búa við ákveðna vissu. Í því skipulagi sem hér um ræðir var áður ýmislegt teiknað upp sem ekki á við í dag og þar af leiðandi þarf að vinna með skipulagið og sníða það að þróun byggðar.  Áform um hótelbyggingu, nýtt æfingasvæði, tjaldsvæði – sem síðar var sett niður við Kalmansvík, eða nýjan kirkjugarð – sem ekki er lengur þörf á þar sem núverandi garður var stækkaður. Allt var þetta á einhverjum tímapunkti hluti af svokölluðu Garðalundar skipulagi sem nú er verið að falla frá.  Þess í stað koma meðal annars inn í skipulagið aukin skógrækt, opin svæði og matjurtagarðar. Þetta er dæmi um lifandi skipulag í takt við tíðaranda.

 Í grein bæjarfulltrúa Einars Brandssonar segir:

„Nú má meirihlutinn eiga það að hann gerir þetta með óbragð í munni og til þess að friða samvisku sína er ráðgert að dreifa grænum bleðlum hér og þar á milli húsa. Slíkir bleðlar eru og verða engum til gagns en eru bæjarfélögum stór fjárhagslegur baggi. Pólitískir samherjar meirihlutans í nágrannasveitarfélagi einu hafa nýlega leyst slíkt mál með því að fylla slíkt svæði með sjávarmöl.“

Það sem bæjarfulltrúi Einar kallar „græna bleðla hér og þar“ í grein sinni, er einmitt ein af megináherslum skipulagsbreytinganna. Göngu- og hjólastígar sem þvera hverfið og tengja saman við aðra hluta Skógahverfisins. Stígur sem gerir leik- og grunnskólabörnum kleift að fara beint af skólalóð og upp í Garðalund án þess að þurfa að ganga í umferð. Blágrænar ofanvatnslausnir sem flytja regnvatn til sjávar og verða vonandi uppspretta ótal veiði- og vísindaferða, svo ekki sé nú talað um leikvöllur stíflusmiða framtíðarinnar. Þessi framtíðarsýn á ekkert skylt við þær umferðareyjar sem vísað er til eða bleðla hér og þar sem verða engum til gagns.

Hvað snýr að eftirsjá bæjarfulltrúa Einars eftir hóteluppbyggingu á svæðinu sem hann lýsir jafnframt í grein sinni, þá skýtur það skökku við að gagnrýna á sama tíma færslu íbúðabyggðar að hans mati of nærri Garðalundi. Hótelreiturinn á fyrra skipulagi er, eins og sjá má á mynd, þétt við inngang Garðalundar. Þá má á það benda að þó virðulegur bæjarfulltrúi viti ekki til þess að menn hafi óskað eftir þessari breytingu, þá hefur undirritaður að sama skapi ekki vitneskju um það að óskað hafi verið eftir þessari lóð á mesta hótel-uppbyggingarskeiði lýðveldisins. Við getum þó kannski verið sammála um það að okkur Skagamenn sárvantar hótel en við eigum nú þegar frábæran reit niður við sjó, sem er hluti af nýju skipulagi Sementsreits.

Áhersla verður lögð á tengsl íbúðabyggðar og aðliggjandi útivistar- og skógræktarsvæða. Örvar sýna helstu göngustígatengingar byggðar og útivistarsvæða.

Bæjarfulltrúi Einar hefur ítrekað haldið því fram að skipulagið sé keyrt áfram af meirihlutanum og við lestur fyrrnefndrar greinar mætti ætla að það væri gert í andstöðu allra í minnihlutanum. Sannleikurinn er sá að hann hefur einn greitt atkvæði gegn skipulaginu á fyrri stigum þess. Málflutningur hans til þess að hreinsa hendur Sjálfstæðisflokksins af máli þessu hefur verið svo einbeittur að fulltrúi sama flokks í skipulags- og umhverfisráði sá sig knúinn til þess, á fundi bæjarstjórnar, að leiðrétta hann og benda á þá staðreynd að í skipulags- og umhverfisráði sætu fulltrúar allra flokka, sem sameiginlega hefðu unnið að þessari breytingu.

Réttilega heimilaði bæjarráð að auglýsa skipulagið með tveimur atkvæðum meirihluta bæjarráðs þegar fulltrúi minnihluta kaus að sitja hjá við afgreiðslu málsins. Það er þó ekki þar með sagt að málið sé að fullu afgreitt því að auglýsingartíma loknum kemur málið aftur inn til bæjarstjórnar til umræðu og ákvarðanatöku. Allt tal um leyndarhyggju, illa ígrunduð vinnubrögð eða að hér sé verið að lauma einhverju í gegn er í hæsta máta hlægileg.

Í grein sinni vísar bæjarfulltrúi Einar til kynningarfundar um málið. Það sætir furðu að sjá bæjarfulltrúann fara niður á það plan að leggja starfmönnum bæjarins og skipulagshöfundi orð í munn og lýsa yfir takmörkuðum skilningi þeirra á möguleikum svæðisins. Þeirra hlutverk er einfaldlega að kynna drög að þeim skipulagsgögnum sem fyrir liggja. Sömu gögn hafa áður  farið í gegn um pólitíska umræðu og ákvarðanatöku. Það var meðvituð ákvörðun undirritaðs að vera ekki viðstaddur fyrrnefndan kynningarfund þar sem tilgangur fundarins er að fara yfir staðreyndir máls og fyrirliggjandi skipulagsgögn. Opinn kynningarfundur er ekki til þess ætlaður að fara í pólitískt karp. Það hefur hins vegar ekki staðið á því að undirritaður hefur eftir fremsta megni rætt við hagsmunaaðila eða aðra áhugasama sem þess hafa óskað.

Auðvitað er það svo að þegar skipulagið er lagt fram er það gert í þeirri trú að hér sé um bestu niðurstöðu að ræða. Mikilvægi skipulagsferlisins í heild hefur í þessu máli sannað sig og er þetta í annað sinn sem skipulagið er kynnt.  Á auglýsingatíma fyrri skipulagslýsingar bárust athugasemdir og ábendingar sem brugðist var við að miklu leyti, þó að ljóst sé að í málum sem þessum verði seint hægt að sætta öll sjónarmið.

Ég er sannfærður um að sú vinna og það samtal sem hefur átt sér stað við útfærslu þessa skipulags muni færa okkur gott, spennandi og skemmtilegt svæði til þess að búa á og njóta.

Ragnar Sæmundsson

Höf. er bæjarfulltrúi fyrir Framsókn og frjálsa á Akranesi og formaður skipulags- og umhverfisráðs.

Fleiri aðsendar greinar