Sex mánuðir í starfi formanns bæjarráðs

Líf Lárusdóttir

Akranes er sannarlega samfélag í sókn en aldrei hefur jafn miklu fjármagni verið veitt til fjárfestinga og framkvæmda og við erum hvergi nærri hætt

Í dag eru liðnir sex mánuðir frá því að nýtt bæjarráð Akraneskaupstaðar tók til starfa eftir kosningar og ég sat minn fyrsta bæjarráðsfund sem formaður bæjarráðs. Jafnframt fór fram síðasti bæjarráðsfundur ársins 2022 síðastliðinn föstudag, 16. desember.

Af þessu tilefni ákvað ég að setjast niður og koma nokkrum orðum niður á blað en mér eru minnisstæð þau orð margra forvera minna sem hafa komið að sveitarstjórnarmálum víðs vegar um land að árin fjögur myndu líða hratt og að ég ætti ekki að láta mér bregða. Þess vegna fannst mér upplagt að nýta þessa sex mánaða vörðu til þess að segja frá því hvað á daga mína og okkar í bæjarráði hefur drifið.

Í vikunni sem leið fór fram seinni umræða um fjárhags- og fjárfestingaráætlun Akraneskaupstaðar en í fjárhagsáætlun ársins 2023 er gert ráð fyrir að rekstrarafkoma A- hluta bæjarsjóðs verði jákvæð um rúmar 252 milljónir króna og að rekstrarafkoma A- og B- hluta verði jákvæð um samtals rúmar 142 milljónir króna. Á sama tíma gerir fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun ráð fyrir fjárfestingum upp á rúmlega 2,5 milljarða króna sem sýnir glögglega metnað bæjarstjórnar til að halda áfram uppbyggingu mikilvægra innviða með það að markmiði að Akranes verði áfram í fremstu röð sveitarfélaga í að bjóða upp á góða þjónustu fyrir íbúa á öllum aldri.

Staðan er hins vegar sú að efnahagslíf á Íslandi er í þrengingum. Verðbólga hefur vaxið, vaxtastig er hátt og heimilin í landinu finna sannarlega fyrir verðhækkunum í sínu daglega lífi. Á milli umræðna fór fram góð vinna með starfsfólki á fjármálasviði kaupstaðarins þar sem skoðuð voru sérstaklega áhrif lækkunar á álagningarprósentu á greiðslur úr Jöfnunarsjóði. Eins fór fram mikil greiningarvinna þar sem markmiðið var samanburður á milli sveitarfélaga til þess að átta sig betur á hvernig staðan væri hér miðað við í öðrum sveitarfélögum. Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum 13. desember að koma til móts við heimili og fyrirtæki á Akranesi með því að lækka álagningarprósentu fasteignagjalda, með það að markmiði að draga úr áhrifum hækkunar fasteignamats á upphæð fasteignagjalda. Eftir þá breytingu eru greiðslur íbúa að hækka í takti við verðlag almennt, en ekki í takti við hækkun fasteignaverðs eitt og sér.

Þegar fasteignagjöld eru skoðuð kemur Akranes mjög vel út samanborið við önnur svæði á suðvesturhorni landsins og trónir á toppnum með lægstu fasteignagjöldin.

Allar gjaldskrár koma til með að hækka um 7% á milli ára en leikskólagjöld hækka ekkert á milli ára og sama gildir um gjaldskrá félagslegrar heimaþjónustu. Þannig hlífum við sérstaklega þeim hópum sem þiggja og greiða fyrir þessa þjónustu og fyrir verðhækkunum sem að öðrum kosti hefðu getað sett strik í heimilisbókhaldið. Þá hækka loks niðurgreiðslur til foreldra barna hjá dagforeldrum. Mánaðarleg niðurgreiðsla er óbreytt 70 þúsund krónur en til viðbótar bætast 35 þúsund krónur þegar barn hefur náð þeim aldri sem tekinn er inn á leikskóla ár hvert. Þá minnkar ósamræmið á milli greiðslna foreldra barna á leikskólum annars vegar og dagforeldrum hins vegar. Ég vil að við höldum áfram að vinna með þennan málaflokk, við tilheyrum jú barnvænu og þar með fjölskylduvænu samfélagi. Ég vil að við skoðum nánar möguleikann á sérstökum heimgreiðslum og að við gætum þess með öllum hætti að niðurgreiðslan til foreldra barna hjá dagforeldrum sé endurskoðuð árlega með það að markmiði að við endum ekki aftur með stórt bil á milli þess sem við greiðum niður og hvað þjónustan kostar.

Talandi um fjölskylduvænt samfélag að þá hófst á síðasta kjörtímabili vinna við innleiðingu á sérstökum frístundastrætó fyrir börn til notkunar á skólatíma til að auðvelda börnum og ungmennum að komast á íþróttaæfingar og annað frístundastarf eftir að skóla lýkur á daginn. Frístundastrætó hóf að ganga í október og er ennþá verkefni í þróun en hann er hugsaður sem viðbót við núverandi innanbæjarstrætisvagn og er ætlað að létta á honum á álagstímum.

Í október einnig voru fartölvur afhentar nemendum í báðum grunnskólum í 9. og 10. bekk til notkunar við námið. Tölvukaupunum er ætlað að stuðla að auka tæknivæðingu innan veggja skólanna og gera nemendum kleift að nýta tölvur við ákveðin verkefni og í einhverjum tilvikum kynnast notkun þeirra fyrr en ella.

Það er erfitt að halda lengra án þess að minnast á húsnæðismálin sem sannarlega hafa verið okkur krefjandi. Áfram höfum við glímt við loftgæðavandamál, afleiðingar bruna og hafa ófá verkefni haustsins verið tengd húsnæðismálunum. Þessi verkefni hafa sannarlega minnt okkur á mikilvægi þess að sinna reglubundnu viðhaldi á okkar eignum og halda vel á spöðunum í framkvæmdum sem framundan eru á húsnæði sem þarfnast lagfæringa.

Ef við snúum okkur að fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun næstu ára þá gerir sú áætlun ráð fyrir fjárfestingum upp á rúmlega 2,5 milljarða króna sem sýnir glögglega metnað bæjarstjórnar til að halda áfram uppbyggingu mikilvægra innviða með það að markmiði að Akranes verði áfram í fremstu röð sveitarfélaga og bjóði upp á góða þjónustu fyrir íbúa á öllum aldri.

Stærstu fjárfestingarverkefni næsta árs eru áframhald uppbyggingar á nýju íþróttahúsi við Jaðarsbakka og stórfelldar endurbætur og í raun endurbygging á hluta húsnæðis Grundaskóla. Meðal annarra verkefna sem áætluð eru á næstu árum má nefna endurbætur á húsnæði Brekkubæjarskóla, byggingu húsnæðis fyrir áhaldahús, dósamóttöku og Búkollu og byggingu á nýjum íbúðakjarna fyrir fatlaða. Þá ætlum við að byggja samfélagsmiðstöð þar sem aðstaða verður fyrir fjölbreytta þjónustu á vegum bæjarfélagsins. Þá má einnig nefna að á næstu árum verður unnið að verulegum framkvæmdum í gatnagerð, en í fjárfestingaáætlun er gert ráð fyrir að á árinu 2023 verði lagðar nýjar götur fyrir um 600 milljónir króna og þeirri gatnagerð svo haldið áfram af krafti næstu ár þar á eftir.

Akranes er sannarlega samfélag í sókn en aldrei hefur jafn miklu fjármagni verið veitt til fjárfestinga og framkvæmda og við erum hvergi nærri hætt.

Framundan er einnig stórt verkefni á nýju ári í umhverfismálum. Við fáum loks að sjá grenndarstöðvar í bænum og með breyttri löggjöf mun íbúum gefast kostur á því að flokka sinn úrgang í fjóra flokka við heimilin. Með þessu erum við að gefa öllum íbúum nauðsynleg tól til að leggja sitt af mörkum við að minnka sóun og í leiðinni sitt kolefnisspor.

Þá eru sannarlega spennandi verkefni að banka upp á hjá okkur er snúa að atvinnumálum og mikilvægt að við spilum rétt úr þeim og höldum áfram að kynna græna iðngarða sem kost fyrir framtíðaruppbyggingu fyrirtækja. Einnig er fyrirhuguð sókn í uppbyggingu atvinnu í samstarfi við þróunarfélögin á Breið og Grundartanga. Það er í raun efni í heila grein sem væri gaman að setja saman á nýju ári.

Á aðeins persónulegri nótum vil ég þakka mínum samferðamönnum í bæjarráði og bæjarfulltrúum öllum í bæjarstjórn ásamt bæjarstjóra fyrir gott samstarf á undanförnum mánuðum.

Við erum einnig rík af mannauði í embættismönnum Akraneskaupstaðar þar sem öflugt starfsfólk sinnir mikilvægum verkefnum á hverjum degi og sýnir í mörgum tilvikum ótrúlega útsjónarsemi í sínum störfum.

Starf bæjarfulltrúa getur sannarlega verið krefjandi, mikilvægt er að skoða öll mál frá hinum ýmsu hliðum og samtalið við íbúana þarf að vera virkt.

Ég hef átt samtöl við ófáa íbúa sem hafa komið að máli við mig með hin ýmsu mál, hugmyndir og leiðir til þess að gera góðan bæ betri og fyrir það er ég mjög þakklát. Orð eru til alls fyrst, við erum að vinna fyrir íbúa bæjarins og ég hlakka til að gera það áfram! Það eru spennandi tímar framundan á Akranesi og við íbúarnir erum okkar allra bestu talsmenn hvort sem það er inn á við eða út á við.

Ég óska bæjarbúum öllum gleðilegrar hátíðar og farsældar á nýju ári.

Líf Lárusdóttir.
Höf. er formaður bæjarráðs Akraneskaupstaðar og oddviti Sjálfstæðisflokksins.