Krefst þess að Íslandspóstur skili af sér póstsendingum

Georg Magnússon

Fyrir nokkru heimilaði Póst- og fjarskiptastofnun Íslandspósti ohf, ÍSP, fækkun útburðardaga í dreifbýli. Í framhaldi af því sendi ÍSP út tilkynningu um  breytingu á útburði og sendi síðan út dreifingardagatal. Þar kemur fram á hvaða dögum póstdreifing fer fram til viðkomandi bæja og býla. Þar stendur líka skýrt og greinilega „dreift heim til þín.“

Ég set ekki út á fækkun dreifingardaga vegna þess að ég geri ráð fyrir því að Póst- og fjarskiptastofnun hafi tekið beiðni ÍSP til rækilegrar skoðunar og heimilað síðan ÍSP fækkun útburðardaga. Hins vegar set ég út á það að í kjölfar fækkunar útburðardaga hefur ÍSP hætt að bera til mín póst. ÍSP hefur sett upp annan póstkassa fjarri heimilinu og skilur póstinn eftir þar.

Fyrir nokkrum árum sendi ÍSP út tilkynningu um að nú ætti að færa alla póstkassa samkvæmt útgefinni reglugerð ráðherra. Þeirri aðgerð var harðlega mótmælt með bréfi til forstjóra ÍSP og einnig með bréfi til Póst- og fjarskiptastofnunar.

Póst- og fjarskiptastofnun hefur heimilað ÍSP færslu póstkassa frá bæjum og býlum í nokkrum tilfellum af ýmsum ástæðum m.a. vegna fjarlægðar, vegasambands o.fl. Ég veit ekki til þess að Póst- og fjarskiptastofnun hafi heimilað ÍSP færslu póstkassa hvorki hjá mér né öðrum þar sem aðstæður gefa ekki tilefni til þess og ég hef heldur ekki séð neinar heimildir frá Póst- og fjarskiptastofnun til handa ÍSP að brjóta lög um póstþjónustu.

Í lögum um póstþjónustu stendur: „Póstsendingu skal dreift til eða afhent þeim aðila sem hún er stíluð á eða hefur umboð til viðtöku hennar, í bréfakassa eða pósthólf viðtakanda eða þangað sem utanáskrift segir að öðru leyti til um. Póstrekendum er heimilt að endursenda póstsendingar ef bréfarifur og bréfakassar viðtakanda eru ekki í samræmi við ákvæði byggingarreglugerðar. Póstsending telst vera í vörslu póstrekanda og á ábyrgð hans frá móttöku og þar til að hún hefur verið afhent á tilgreindum ákvörðunarstað. Sendandi telst eigandi póstsendingar sem hann hefur afhent póstrekanda þar til hún hefur verið afhent viðtakanda. Sendandi hefur jafnframt ráðstöfunarrétt yfir sendingunni og er heimilt að gefa póstrekanda ný fyrirmæli um póstmeðferð þar til hún hefur verið afhent tilgreindum viðtakanda. Póstrekanda er heimilt að innheimta aukagjald vegna kostnaðar sem hlýst af nýjum fyrirmælum.“

Að framansögðu krefst ég þess  nú þegar að Íslandspóstur skili af sér póstsendingum, bréfum og blöðum, í minn heimilis póstkassa líkt og verið hefur undanfarin ár.

 

Georg Magnússon, Norðtunga 3, 311 Borgarnes.

Fleiri aðsendar greinar