Jöfnum rétt foreldra

Elsa Lára Arnardóttir og Lilja Sigurðardóttir

Framtíðarstefna stjórnvalda í fæðingarorlofsmálum hefur verið lögð fram. Helstu markmið þeirra breytinga sem kveðið er á um,  er að tryggja börnum samvistir við báða foreldra sína, jafnframt því að gera foreldrum betur kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.  Í þessu skyni er áhersla lögð á að raska sem minnst tekjum heimila þegar foreldrar leggja niður störf í fæðingaroflofi til að annast börn sín.

Færri feður taka nú fæðingarorlof

Hér er um að ræða mikilvæg markmið og það er ábyrgðarhlutverk okkar stjórnmálamanna að koma þessum markmiðum í framkvæmd. Nú er það svo að undanfarin ár nýta færri feður sér sameiginlegan rétt foreldra til fæðingarorlofs. Jafnframt er svo að færri feður nýta sér ekki að fullu þá þrjá mánuði sem þeir eiga rétt á til fæðingarorlofs. Þessi fækkun hefur átt sér stað frá því hámarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóði hófu að skerðast árið 2009.

Þessu verða stjórnmálamenn að bregðast við og í framtíðarstefnu stjórnvalda í fæðingarorlofsmálum, eru lagaðar fram nokkrar tillögur í átt að betrum bótum.

Hækkum greiðslur

Í núgildandi lögum fær foreldri fæðingarorlofsgreiðslur sem nema 80 % af meðaltali heildarlauna á tilteknu tímabili. En þó aldrei hærri upphæð en 370 þúsund á mánuði. Í framtíðarstefnunni er lagt til að foreldrar fái 300 þúsund af viðmiðunartekjum óskertar og 80 % af þeim viðmiðunartekjum sem eru umfram 300 þúsund á mánuði. Auk þess er lagt til að hámarksgreiðslur í fæðingarorlofi hækki upp í 600 þúsund á ákveðnu tímabili.

Lengjum fæðingarorlof

Jafnframt er lagt til að fæðingarorlof verði lengt í áföngum þannig að samanlagt fæðingarorlof á vinnumarkaði verði lengt úr níu mánuðum í tólf. Gert er ráð fyrir að lengingin taki gildi í áföngum með það að markmiði að hvort foreldri um sig geti átt rétt til fimm mánaða fæðingarorlofs eða greiðslu fæðingarstyrks, en að sameiginlegur réttur foreldra verði tveir mánuðir.

Þessi málefni eru okkur Framsóknarmönnum hugleikinn. Það var ráðherra Framsóknarflokksins, Páll Pétursson sem kom fyrst fram með tillögu þess efnis að tryggja ætti barni samvistir, bæði við föður og móður. Þeim lögum var ætlað að gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu  – og atvinnulíf. Það er ábyrgðarhlutverk okkar stjórnmálamanna að standa vörð um þetta mikilvæga málefni.

Elsa Lára Arnardóttir

– þingmaður Framsóknarflokksins og skipar 2. sætið á lista flokksins í NV kjördæmi.

Lilja Sigurðardóttir

– skipar 4. sætið á lista Framsóknarflokksins í NV kjördæmi.

Fleiri aðsendar greinar