Fjárfestum í íþróttamannvirkjum og skólahúsnæði

Magnús Smári, Halldóra Lóa og Lilja Björg

Fjárhagsáætlun Borgarbyggðar verður lögð fram til seinni umræðu 9. desember. Oddviti Framsóknar hefur slegið fram gagnrýni á forgangsröðun í henni og fullyrt að framkvæmd á nauðsynlegri nýbyggingu grunnskóla á Kleppjárnsreykjum fari ekki undir tvo milljarða króna.

Hið rétta er að gert er ráð fyrir í áætlun að verja 60 milljónum í verkið á næsta ári, 670 milljónum á árinu 2023 og 55 milljónum 2025. En þá á að hefjast vinna við lokaáfanga. Þessu verkefni verður áfangaskipt og áætlað er að hægt verði að taka hluta húsnæðisins í notkun innan þriggja ára og verður lokið á árunum 2026 – 2028.  Með frágangi á lóð og bílastæðum verður kostnaður því eitthvað yfir 1,3 milljarð. Hafa ber í huga að stór hluti af húsnæðinu hefur verið dæmdur ónýtur og því óhjákvæmilegt að fara í framkvæmdir og horfa til lengri tíma. Gera þarf ráð fyrir að húsnæðið sem þarna verði byggt rúmi þá nemendur sem áætlað er að verði á svæðinu til framtíðar og jafnvel af stærra svæði. Þegar svo er talað um að kostnaður geti farið upp í tvo milljarða er hreinlega verið að ýkja í þeim tilgangi einum að mála skrattann á vegginn. Eins er rétt að benda á að allt verklag Borgarbyggðar í kringum kostnaðaráætlanir og eftirlit með framkvæmdum hefur nú verið endurskoðað og bætt.

Í grein sinni í Skessuhorni dags 1.12.2021 er oddvitanum tíðrætt um forgangsröðun og telur að ekki sé forgangsraðað fjármunum í íþróttamannvirki. Hið rétta er að aldrei nokkurn tímann hefur áherslan á þessi mál verið meiri í neinni fjárhagsáætlun. Fjárhagsáætlunin sem lögð verður fram til samþykktar í sveitarstjórn í vikunni gerir ráð fyrir tæpum 1,1 milljarði í íþróttamannvirki og þar af 400 milljónum þegar á næsta ári.  Það er langhæsta fjárhæðin í einstakt verkefni á næsta ári. Langhæsta! Leikskólahúsnæði í Borgarnesi er einnig á áætlun en þar erum við skemur á veg komin í greiningum á þörfum og mögulegum útfærslum en þó gerir áætlunin ráð fyrir fjármunum í slíkar framkvæmdir auk þess sem fjárfest verður í færanlegum kennslurýmum til að bregðast við tímabundið. Ljóst er að gera þarf ráð fyrir að þessi liður taki til sín töluvert fjármagn á árunum 2026 – 2028 og að þá verði lokið framkvæmdum við nýjar deildir í leikskólunum í Borgarnesi.

Þegar spurt er hvort allt skólahúsnæði og aðstaða verði á endanum jafn góð fyrir öll börn í sveitarfélaginu þá ætti svarið að vera já. Já, það er stefnan. Bætt starfsskilyrði barna og starfsfólks allra skólanna í Borgarbyggð er stefna þessa meirihluta. Það gerist ekki á einu ári og heldur ekki á einu kjörtímabili en með því að fara í kröftugar framkvæmdir og endurbætur er verið að borga þá innviðaskuld sem hlóðst upp á árunum eftir hrun og bæta starfsskilyrði þeirra sem starfa í skólum bæði barna og fullorðinna. Sú vegferð er gríðarlega mikilvæg þar sem sú réttmæta krafa þeirra sem í skólunum starfa að skilyrðin séu eins góð og nokkur kostur er verður meira áberandi með hverju árinu og er mikilvægur hlekkur í því að líðan, heilsa og starfsþrek allra sé gott.

Sumir sveitarstjórnarfulltrúar Framsóknar kvarta undan skorti á framtíðarsýn og bent er á þá staðreynd að í okkar sveitarfélagi séu margar starfsstöðvar skóla. Það gera þau reyndar reglulega en alltaf án þess að kynna fyrir okkur þeirra framtíðarsýn. Hver hún er veit enginn en þau hafa (sum) bæði lýst því yfir að fækka þurfi starfsstöðvum og að þau styðji okkur í meirihlutanum í því að fækka þeim ekki. Nú er hins vegar bent á að nýbygging á Kleppjárnsreykjum sé ekki nægjanlega stór til að réttlæta fjárfestinguna ef breytingar yrðu á fjölda starfsstöðva. Þá er því til að svara að stefnan liggur fyrir.

Þessi meirihluti sem nú situr tók ákvörðun um að halda öllum starfsstöðvum opnum en fylgjast engu að síður með þróun á svæðum starfsstöðvanna og aðlaga stefnu að þeirri þróun.  Það sem vakti fyrir þeim framboðum sem standa að meirihlutanum var að það fengist ákveðinn vinnufriður án átaka um skólamál til að gefa háskólahverfunum okkar á Bifröst og Hvanneyri tækifæri til að vaxa og dafna auk þess að sjálfsögðu að styðja við byggðarþróun í dreifbýlinu. Þróunin hefur verið með þeim hætti að mikil uppbygging hefur átt sér stað á Hvanneyri. Hús eru byggð og börnum hefur fjölgað þegar fjölskyldufólk hefur sest þar að. Það er mikil gæfa að starfsstöðinni þar var ekki lokað á sínum tíma. En mikil átök urðu á sínum tíma þegar loka átti starfstöðinni þar. Sem endaði með því að þáverandi meirihluti sprakk. Á Bifröst hefur þróunin hins vegar verið á annan veg. Íbúum svæðisins hefur fækkað og fá börn nú í leik- og grunnskólum. Það er því ljóst að huga þarf að því með hvaða hætti best verður staðið að þessari þjónustu á því svæði.

Þó að ákveðið hafi verið að fara í framkvæmdir á Kleppjárnsreykjum þá þýðir það ekki að leggja þurfi niður eða loka öðrum starfsstöðvum í sveitarfélaginu á sama tíma. Rekstur sveitarfélagsins er stöðugur og það er því svigrúm til þess að taka vel ígrundaðar ákvarðanir og velta upp fleiri leiðum sem jafnvel styðja enn betur við faglegt starf og byggðarþróun til framtíðar.

Á nýju ári verður farið í samtal við þá sem nýta þessa þjónustu á svæðinu um þessi mál.  Markmiðið með því samtali verður að leggja mat á það hvernig börnum verður best tryggð gæða menntun og gott félagslíf. Kanna hug fólks varðandi það hvort kominn sé tími til að gera breytingar sem tryggja áframhaldandi skólahald en hugsanlega með breyttum áherslum. Fræðslunefnd hefur fengið það hlutverk að endurskoða skólastefnu sveitarfélagsins og mun samhliða taka þetta samtal og kalla eftir hugmyndum og viðhorfi þeirra sem nýta sér þjónustuna nú. Fram undan er samtalið um þessar hugmyndir og aðrar og mikilvægt að ekki sé anað að neinu. Markmiðið verður alltaf að bjóða börnunum upp á bestu mögulegu menntun og starfsskilyrði.

Þó svo gagnrýni sé mikilvægur þáttur í hlutverki kjörinna fulltrúa þá er gagnrýni oddvitans á áætlanir á kostnað á endurbætur á nýju ráðhúsi Borgarbyggðar einfaldlega stórundarleg. Allir kjörnir fulltrúar voru hlynntir þessum kaupum og voru vel upplýstir um að fara þyrfti í breytingar á húsnæðinu og aðlögun að þörfum stjórnsýslunnar þegar samþykkt var að festa kaup á húsinu að Digranesgötu. Allir voru meðvitaðir um að sá kostnaður gæti orðið allt að 120 milljónir. Þegar þessi gjörningur er skoðaður vandlega sjá allir það að fjárfesta í framtíðarhúsnæði ráðhúss Borgarbyggðar fyrir 375 milljónir samhliða því að gerður er 10 ára leigusamningur við Arionbanka er góður ráðahagur. Við þurfum að muna að húsnæðið þar sem starfsemin var til húsa var mjög illa farið af rakaskemmdum og myglu og því verður að segjast eins og er að lukkan hafi verið með okkur þegar okkur bauðst þetta hús. Húsið fékkst á góðu verði, það er vel staðsett og hentar vel undir starfsemi ráðhússins.

Það er framkvæmdahugur í Borgarbyggð. Vissulega höfum við orðið fyrir höggi þegar stór hluti af húsnæði reyndist mikið skemmdur eða ónýtur. En nú er kominn tími til að setja kraft í framkvæmdir á innviðum. Bæta aðstöðu fyrir alla íbúa.

 

Magnús Smári Snorrason, Samfylking og óháðir,

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir  Vinstri hreyfingin grænt framboð og

Lilja Björg Ágústsdóttir Sjálfstæðisflokki.

Höfundar eru oddvitar þeirra framboða sem standa að meirihluta sveitarstjórnar Borgarbyggðar.

Fleiri aðsendar greinar