Að gefnu tilefni/svar Jóhönnu Fjólu við opnu bréfi undirritaðs

Þorsteinn Jóhannesson

Sæl Jóhanna Fjóla, ég þakka fyrir svör þín í síðasta Skessuhorni, svo langt sem þau ná. Þú reynir til að gera hlut þinn og stjórnenda HVE sem bestan, sem eðlilegt er, en jafnframt að gera sem minnst úr störfum mínum og vegur allt að því að starfsheiðri mínum m.a. með ábendingu um; „Í ljósi þess ætti það að vera þér umhugsunarefni að vinnuframlag þitt í Ólafsvík skuli vera afþakkað á sama tíma og læknaskorturinn er jafn mikill og raun ber vitni.“

Þrátt fyrir þessi orð, og hugsun þína, er mér boðið starf á HG Borgarness, ekki af einum heldur tveimur undirmanna þinna og „forsvarsmanni félags lækna,“ sem þú kallar svo í svari þínu. Lít á það sem traustsyfirlýsingu á störf mín við HVE sl. 4 ár!

Í svari þínu nefnir þú; „Vinna á heilsugæslustöð gengur út á góð samskipti og teymisvinnu.“ Þessi orð hafa ætíð verið mér efst í huga í starfi mínu sem læknir, og að þú setjir þau á blað í svarbréfi þínu, gefur til kynna að stjórnendur HVE tali ekki nógsamlega saman eða upplýsi EKKI hvern annan um gang mála. Því óska ég birtingar bréfs, nokkuð stytt, sem ég sendi framkvæmdastjóra lækninga 26. mars sl.

Álít að þessi „uppásnúningur“ hjúkrunarfræðingsins, og „baktjaldamakk yfirmanns HG Ólafsvíkur (sjá meðf. bréf) sé upphaf þessa máls! Þessu bréfi hefur ekki verið svarað!

Ítreka fyrri spurningu hvers vegna heyrði ég aldrei neitt frá mannauðsstjóra eða þér vegna þessa máls, hvers vegna var ekki haft samband við mig eftir fund í Ólafsvík í byrjun júní? Hefur þú kannað hug íbúa Snæfellsbæjar til þeirra a.m.k. tveggja lækna sem hefur verið bolað í burtu á sl. ári? Hafa þeir, íbúar Snæfellsbæjar, afþakkað vinnuframlag þessara lækna?

Hefur stjórn tekið fyrir meðfylgjandi bréf, ef svo er hvers vegna hefur ekki borist svar við því?

Jóhanna Fjóla, er þér kunnug orsök þess að nokkur fjöldi lækna, sem starfað hefur í Ólafsvík, segist aldrei koma þangað aftur við óbreyttar kringumstæður? Jóhanna Fjóla, þú segir að HVE noti verktaka til að ráða lækna, en ég hef reynt það á eigin skinni, að lækna getur þú rekið án hjálpar, enda þótt læknaskortur sé mikill á HVE!

 

Óska þér velfarnaðar í þínu erfiða og krefjandi starfi.

 

Vinsamlegast,

Þorsteinn Jóhannesson, Dr.med. skurðlæknir

 

Hr. Framkvæmdastjóri lækninga                  Mosfellsbæ 26. mars 2021

HVE Akranesi

Ágæti framkvæmdastjóri, tilurð þessara skrifa er fundur, sem við áttum, 15.03. sl. ásamt fjármálastjóra HVE. Á þessum fundi 15.03. tjáðir þú mér að í undangenginni viku hafir þú ásamt mannauðsstjóra, frkvstj. hjúkrunar, fjármálastjóra og forstöðukonu HG Ólafsvíkur átt fund á Akranesi. Mér skildist að ástæða þessa fundar hafi verið kvörtun „yfirmanns“ HG í Ólafsvík, sem er, að mér skilst í 50% launahlutfalli. Kvörtun/kæra forstöðukonu/yfirmanns HG Ólafsvíkur laut að framkomu minni, í því samhengi spurðir þú mig m.a. að því hvort ég ætti ekki barnabörn, hverju ég játti, og bættir þú þá við hvort mér væri ekki fært að nota slíkan tón (afatón?) við störf mín á HG Ólafsvíkur. Ég var svo hissa á þessari spurningu að mér láðist að spyrja? Gagnvart samstarfsfólki? eða skjólstæðingum?  Mér hugkvæmdist heldur ekki að spyrja þig hvort þú, á þessum klögufundi, hefðir nefnt samskipti undirritaðs og NN hjúkrunarfræðings á HG Ólafsvík fimmtudaginn 29.10. 2020, en ég hafði tjáð þér þau munnlega og varst þú jafn orðlaus og ég varð! En á þessum nefnda degi spurði ég NN hvort hún gæti aðstoðað mig við aðgerð á morgun 30.10.? Svar NN; „Ég er HJÚKRUNARFRÆÐINGUR OG ER EKKI HÉR TIL AÐ AÐSTOÐA LÆKNA.“ Mér varð orðfall en gat „stamað“ eftir smá stund að ég teldi að starfsfólk HG væri teymi, sem hefði það markmið að leysa vanda skjólstæðinga HG, slíkri framkomu hefði ég hvorki fyrr né síðar á minum 43 ára ferli, sem læknir, kynnst.

Mánudaginn 22. 02. sl. tjái ég NN að fyrirhuguð sé í næstu viku aðgerð vegna naglsæris, og þyrfti til þeirra aðgerðar Fenol lausn, sem til væri á HVE Akranesi og best væri að tala við lyfjafræðing þar. Hitti NN að morgni 01.03. spyr hvort Fenol lausnin væri komin, svar hennar;  „Þú getur pantað þetta sjálfur!“ Sjálfur hrindi ég í lyfjafræðinginn á Akranesi og lausnin var komin næsta dag.

Það var sennilegast fyrir tilstilli „forsvm. félags lækna,“ að ég tók að mér tveggja vikna afleysingu í okt/nóv. 2020. Þetta voru lærdómsríkar vikur, Ólsarar hörkufólk, sem hefur þurft að hafa fyrir sínu og náð ýmsu fram með dugnaði og þrautseigju, þeir tala íslensku og það tæpitungulaust. Upp til hópa kurteisir og vel meinandi. Kynni mín af þessu samfélagi snart e-n streng í brjósti mér þannig að þegar „forsvm. félags lækna“ spurði hvort ég myndi vera til í frekari „afleysingar“ gaf ég það ekki frá mér. Nefndi það við hann að eins og þessi þjónusta væri nú, veitt af  „tugum“ lækna eina viku í senn, væri ekki til eftirbreytni. Nefndi því að ég gæti séð fyrir mér að taka tvær vikur í mánuði, ef stefnt yrði að því að hinar tvær yrðu á „höndum“ færri lækna til þess að bæta samfelluna og meðferð. „Forsvm. félags lækna“ gaf undir fótinn með það að „vel látinn læknir,“ sem þekkti vel til í Snæfellsbæ hefði hug á að vinna meir hér vestra. Því sló ég til og veitti ádrátt um að ég væri til í að reyna! Þvert á ráðleggingar gamalla kollega sem sögðu að í Ólafsvík væri e-r „draugur“ eða „draugagangur“, þar endist enginn lengi og þeir sem ílendast þar verði hálf brjálaðir. Ég hefði kannski betur hlustað á orð gömlu kolleganna um draugaganginn en get með góðri samvisku sagt; „ég er ekki þessi „draugur / draugagangur“ og veit ekki til þess að ég hafi vakið hann til lífsins, eða aukið honum kyngikraft.

Hitt skal viðurkennt hér að ég læt ekki setja á mig hálsgjörð svo hægt sé að teyma mig eins og óuppalinn rakka eða reynslulausan hvolp sem svo margir með litla reynslu hafa þörf fyrir!

 

Með vinsemd og virðingu,

Þorsteinn Jóhannesson, Dr. med. Skurðlæknir

PS

Vænti þess af þér hafi ég verið sakaður um dónaskap við samstarfsfólk mitt eða það sem er svo vinsælt í dag „eineltis“ tilburði eða annað sem ég set ekki hér á blað, þá segir þú mér frá því. Eins óska ég þess að þú ræðir við starfsfólk DH Jaðars Ólafsvík og DH Fellaskjóls Grundarfirði því ég er mér meðvitaður um máltækið; Aldrei reykur án elds!

Fleiri aðsendar greinar