Frá Snæfellsbæ. Ljósm. úr safni.

Rekstur Snæfellsbæjar betri en gert var ráð fyrir

Ársreikningur Snæfellsbæjar var samþykktur á fundi bæjarstjórnar í gær. Starfsemi bæjarins er skipt upp í tvo hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum en í B-hluta eru fyrirtæki sem eru í eigu sveitarfélagsins og eru rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Í bókun bæjarstjórnar segir meðal annars: „Heimsfaraldur Covid-19 setti töluverðan svip á starfsemi og fjármál Snæfellsbæjar og ber ársreikningur 2020 það með sér. Framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga lækkuðu umtalsvert en jafnframt jókst rekstrarkostnaður stofnana, og þá sér í lagi launakostnaður sveitarfélagsins.  Sveitarfélög voru hvött til að taka þátt í atvinnuátaki með Vinnumálastofnun sumarið 2020, sem Snæfellsbær gerði, og var launakostnaður sumarsins töluvert yfir fjárhagsáætlun vegna þess.

Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu námu um 2.709 milljónum króna samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi fyrir A- og B-hluta en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum um 2.582 millj. króna. Rekstrartekjur A- hluta námu um 2.127 millj. króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir rekstrartekjum um 2.045 millj. króna.

Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta var jákvæð um 158 milljónir en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á 64 milljónir. Rekstrarafkoman varð því töluvert betri en áætlun gerði ráð fyrir, eða sem nemur 94 milljónum króna.

Laun og launatengd gjöld sveitarfélagsins námu um 1.477,9 milljónum króna en starfsmannafjöldi sveitarfélagsins nam 145 stöðugildum í árslok. Veltufé frá rekstri var 204,8 millj. króna og veltufjárhlutfall er 0,76.  Handbært frá rekstri var 209,5 millj. króna.

Heildareignir bæjarsjóðs námu um 4.708,4 millj. króna og heildareignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi um 6.067,5 millj. króna í árslok 2020. Heildarskuldir bæjarsjóðs námu um 1.681,2 millj. króna og í samanteknum ársreikningi um 2.008,7 millj. króna, og hækkuðu þar með milli ára um 327,5 milljónir.  Snæfellsbær hefur verið að greiða niður lán og minnka skuldir undanfarin ár, en vegna töluverðrar tekjulækkunar vegna covid-19 heimsfaraldurs, var nauðsynlegt að auka smávægilega við skuldir Snæfellsbæjar á árinu 2020.  Skuldahlutfall Snæfellsbæjar er lágt og því er töluvert svigrúm til lántöku til að mæta tekjuáföllum sem þessum.

Eigið fé bæjarsjóðs nam 3.027,2 millj. króna og eigið fé í samanteknum reikningsskilum nam 4.058,8 millj. króna í árslok 2020. Eiginfjárhlutfall er 64,29% á á árinu 2020 en var 66,76% árið áður.  Snæfellsbær fjárfesti á árinu fyrir 603,3 milljónir í varanlegum rekstrarfjármunum.“

Líkar þetta

Fleiri fréttir