Áfangastaðaáætlun Vesturlands kom út í dag

Í dag kom út önnur útgáfa af Áfangastaðaáætlun Vesturlands sem gildir fyrir árin 2021-2023. Í henni er sett fram áætlun um áherslur, uppbyggingu og þróun ferðamála í landshlutanum næstu þrjú árin. Um er að ræða nokkurs konar stefnumótun og verkefnaáætlun sem nýtist jafnt fyrirtækjum, sveitarfélögum og öðrum sem láta sig málin varða. Skýrslan er einungis gefin út á rafrænu formi og hægt er að nálgast hana á vef Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi; ssv.is

Í inngangi Áfangastaðaáætlunar kemur fram að hún sé gerð að frumkvæði stjórnvalda, en unnin af stoðþjónustu ferðamála á Vesturlandi og í góðu samstarfi við sveitarfélög, heimafólk og hagaðila. „Sambærileg vinna við áfangastaðaáætlun fer fram í öllum landshlutum,“ segir Margrét Björk Björnsdóttir sviðsstjóri áfangastaða- og markaðsmála hjá SSV sem jafnframt veitir Markaðsstofu Vesturlands forstöðu. „Markmiðið með áfangastaðaáætlun er að móta sameiginlega sýn og samræmdar áherslur varðandi stýringu, skipulag og stefnu um þróun ferðamála og uppbyggingu innviða á tilgreindu svæði, og hér er unnið með Vesturland. Þarna er að finna framkvæmdaáætlun um þau verkefni sem vilji er til að vinna að næstu þrjú ár. Við gerð fyrstu áætlunarinnar, sem kom út í janúar 2019, var lögð áhersla á að ná góðri yfirsýn yfir stöðu mála á hverju svæði og styðjumst við áfram við þá greiningu sem unnin var þá, því það er mjög erfitt að greina ástand ferðamála eins og staðan er í dag. Nýjar kannanir um stöðu ferðaþjónustunnar eru eðli málsins samkvæmt ekki til að byggja á, þar sem ferðamenn hafa lítið verið á ferðinni síðastliðið ár og ástandið mjög órætt og mismunandi hvað varðar stöðu og rekstur ferðaþjónustufyrirtækja. En annað sem sett var fram í fyrri áætlun breytist lítið, svo sem náttúran og byggðamynstur, sérstaða, sérkenni og menning svæðisins. Í vinnu okkar við þau verkefni sem sett voru fram í síðustu áætlun, svo sem mörkun ferðaleiða á öllum svæðum, hefur einnig verið mörkuð stefna um áherslur í innviðauppbyggingu og þróun ferðamála. Með vitneskju um þennan vilja og áherslur varðandi fjölmarga þætti sem snúa að ferðamálum er hægt að vinna markvisst að aukinni samvinnu með áherslu á sérstöðu landshlutans og eflingu allra svæða.“

Dvelji lengur og njóti

Í áfangastaðaáætlun er mörkuð stefna og settar fram þær áherslur og leiðir sem fyrirhugað er að hafa að leiðarljósi við uppbyggingu, framþróun og stýringu á hinum ýmsu ferlum sem hafa áhrif á og ráða þróun og gæðum áfangastaðarins og atvinnugreinarinnar á umræddu svæði. „Okkar markmið er að fá ferðafólk til að dvelja lengur og njóta lífsgæðanna í landshlutanum. Með því að setja þetta fram með formlegum hætti eins og hér er gert stuðlar áætlunin að jákvæðum framgangi ferðamála, samræmdri uppbyggingu innviða og virkri vöruþróun, en er um leið góður grunnur að aukinni samkennd, samráði og samstarfi á Vesturlandi.“

Aðspurð segir Margrét Björk um næstu skref, að nú fari af stað kynning á nýrri áfangastaðaáætlun og að áhersla sé á að kalla eftir virku samtali, samráði og samstarfi við hagaðila ferðamála á öllum svæðum á Vesturlandi til að vinna að framgangi þeirra verkefna sem sett eru fram í áætluninni. Eftir nokkra daga er stefnt að undirritun samnings við ferðamálaráðuneytið um rekstur Áfangastaðastofu Vesturlands. „Við munum kynna það nánar þegar þar að kemur. Ég hvet hins vegar fólk til að kynna sér nýja Áfangastaðaáætlun. Í henni má m.a. finna áfangastaðaverkefni sem lúta að innviðauppbyggingu en einnig áherslu- og þróunarverkefni sem unnin verða með grasrótinni á hverju svæði og snúa að framþróun ferðaþjónustunnar á Vesturlandi.“

Stilla saman strengi

Þá segir Margrét Björk að með áfangastaðaáætlun og stofnun Áfangastaðastofu sé verið að leggja meiri áherslu á stoðþjónustu og ráðgjöf varðandi þróun og gæði ferðamála og eflingu áfangastaðarins Vesturlands. „Auk þess erum við að halda áfram að efla markaðssetningu og kynningu á Vesturlandi sem eftirsóknarverðum áfangastað til að dvelja og njóta. Mikilvægt er að allir sem málið varðar vinni markvisst að þessum verkefnum með virku samstarfi. Því leggjum við áherslu á að efla samstarf við sveitarfélög og hagaðila ferðamála á Vesturlandi. Við viljum efla þróunarvinnu með ferðaþjónustunni sjálfri og köllum því eftir virku samtali og samstarfi við hagaðila ferðaþjónustunnar og hvetjum alla til að skrá sig í samstarf með okkur til að taka þátt í þessum verkefnum. Þetta er því mikilvægt plagg sem hjálpar okkur til að stilla saman strengi og vinna saman að uppbyggingu og þróun áfangastaðarins Vesturlands til að við getum glöð tekið á móti gestum þegar ferðafólk fer aftur að streyma til landsins eftir kóvid. Leiðarljósið okkar er að byggja upp og fá til okkar góða gesti sem geta ferðast um svæðið okkar og notið allra þeira listisemda og lífsgæða sem hér eru „Vesturland – til að dvelja og njóta,“,“ segir Margrét Björk að lokum.

Hér má finna Áfangastaðaáætlun Vesturlands

Líkar þetta

Fleiri fréttir