Íslendingar geta aukið enn fæðuöryggi sitt

Innlend matvælaframleiðsla stendur fyrir stórum hluta fæðuframboðs á Íslandi og þá sérstaklega próteini. Garðyrkjan sér fyrir um 43% af framboði grænmetis, búfjárrækt um 90% af kjöti, 96% af eggjum og 99% af mjólkurvörum. Þetta er meðal þess sem kemur fram í nýrri skýrslu um fæðuöryggi, en hún var unnin af Landbúnaðarháskóla Íslands að beiðni landbúnaðarráðherra.

„Niðurstöður þessarar skýrslu sýna vel hvað innlend matvælaframleiðsla stendur sterkt og hvað hún er mikilvæg stoð enda stendur hún undir stórfum hluta fæðuframboðs á Íslandi. Um leið sýnir skýrslan fram á þau tækifæri sem blasa við að gera enn betur, m.a. í því að efla framleiðslu á korni og innlenda áburðarframleiðslu. Um leið sýnir skýrslan fram á mikilvægi þess að móta stefnu um hvernig tryggja megi fæðuöryggi þjóðarinnar. Með slíkri stefnu þarf að setja markmið um getu innlendrar matvælaframleiðslu til að takast á við skyndilegar breytingar á aðgengi að innfluttri matvöru og aðföngum til að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar,“ segir Kristján Þór Júlíusson.

Í skýrslunni kemur m.a. fram að innlend matvælaframleiðsla er mjög háð innflutningi á aðföngum og þá sérstaklega eldsneyti og áburði en einnig fóðri, sáðvöru, tækjum og rekstrarvörum til framleiðslunnar. Eðli og umfang innflutnings aðfanga er misjafnt eftir greinum og því myndi skortur á aðföngum hafa mismikil áhrif á framleiðsluna. Staða einstakra greina er metin í skýrslunni. Með viðeigandi ráðstöfunum varðandi birgðahald á aðföngum væri hægt að tryggja meirihluta innlendrar framleiðslu í einhvern tíma, háð framleiðslugreinum. Þá eru tækifæri talin liggja í því að efla framleiðslu á korni, bæði sem fóður fyrir búfé og til manneldis, efla útiræktun grænmetis og efla innlenda áburðarframleiðslu með bættri nýtingu hráefna. Til að tryggja að það land sem hentugast er undir ræktun tapist ekki undir aðra starfsemi þarf að liggja fyrir skýr stefna um landnotkun og flokkun landbúnaðarlands. Skýrsluna í heild má lesa á vef landbúnaðarráðuneytisins.

Líkar þetta

Fleiri fréttir