Svipmynd úr safni frá málmiðnadeild FVA.

Reglugerð á að tryggja aðgang iðnnema að vinnustaðanámi

Menntamálaráðherra hefur kynnt drög að nýrri reglugerð um vinnustaðarnám og starfsþjálfun iðnnema í framhaldsskólum og framundan er kynning í samráðsgátt stjórnvalda. Markmið hennar er annars vegar að færa ábyrgðina á því að iðnnámsnemandi komist í vinnustaðanám frá nemendunum sjálfum til skólanna, og hins vegar að auðvelda núverandi nemendum í iðnnámi að ljúka starfsþjálfun þrátt fyrir sveiflur í atvinnulífinu.

Jafnframt gerir reglugerðin ráð fyrir að tímalengd vinnustaðanáms geti tekið mið af hæfni nemenda en ekki fyrirfram skilgreindum viknafjölda eins og verið hefur. Þá er í vinnslu rafræn ferilbók fyrir nemendur þar sem fram fer skráning á námi og námsferli nemandans bæði í skóla og á vinnustað. Markmið hennar er að efla gæði starfsþjálfunar með því að auka samskipti milli nemanda, skóla og vinnustaðar, hafa yfirsýn yfir hvernig hæfni nemandans vindur fram og auðvelda þannig nemandanum og skólanum að halda utan um námið. Í ferilbókinni er tiltekin hæfni nemanda staðfest af umsjónarmönnum skóla auk iðnmeistara, fyrirtækis og stofnana eftir því sem við á.

Takist skóla ekki að finna vinnustaðarnám fyrir nemendur er lagt til með reglugerðardrögunum að farin verði svokölluð skólaleið. Í skólaleiðinni felst að skólinn í samstarfi við atvinnulífið tryggi að nemandi fái vinnustaðanám þar sem námssamningur er gerður milli nemanda, skóla og fyrirtækis eða stofnunar um að veita nemanda viðeigandi þjálfun og menntun.Vinnustaðarnámið gæti þá farið fram í skólanum sjálfum eða á vinnustöðum, einum eða fleiri.

Líkar þetta

Fleiri fréttir