Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri. Ljósm. Seðlabanki Íslands.

Óbreyttir stýrivextir

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að haldavöxtum bankans óbreyttum. Stýrivextir bankans, vextir á sjö daga bundnum innlánum, verða því áfram eitt prósent eins og verið hefur frá því í lok maí.

Samkvæmt bráðabirgðatölum þjóðhagsreiknis reyndist hagvöxtur á fyrri hluta ársins heldur þróttmeiri en búist var við í ágúst. Aftur á móti bendir til þess að hægt hafi á vexti eftirspurnar í lok sumars. Vegna aukinnar útbreiðslu Covid-19 að undanförnu hafa efnahagshorfur versnað frá því sem búist var við í ágúst. Óvissan er mikil og mun þróun efnahagsmála að töluverðu leyti ráðast af framvindu farsóttarinnar, að því er fram kemur í yfirlýsingu Peningastefnunefndar.

Verðbólga jókst milli fjórðunga á þriðja ársfjórðungi og mældist 3,2%, sem er heldur meiri verðbólga en spáð var í ágúst. Áhrifa gengislækkunar krónu á verð innfluttrar vöru gætir enn. Mikill slaki í þjóðarbúskapnum mun að óbreyttu leiða til þess að verðbólgan hjaðni þegar áhrif gengisveikingar fjara út. Verðbólguvæntingar til meðallangs og langs tíma hafa hins vegar lítið breyst. Þannig virðist kjölfesta þeirra í verðbólgumarkmiði Seðlabankans halda. „Traustari kjölfesta verðbólguvæntinga hefur gert peningastefnunefnd kleift að bregðast við versnandi efnahagshorfum með afgerandi hætti. Lægri vextir og aðrar aðgerðir bankans sem gripið var til á vormánuðum hafa stutt við innlenda eftirspurn. Áhrif þeirra eiga þó eftir að koma fram að fullu og munu þær áfram styðja við þjóðarbúskapinn og stuðla að því að efnahagsbatinn verði hraðari en ella,“ segir í yfirlýsingu nefndarinnar. Þar segir enn fremur að nefndin muni áfram fylgjast grannt með framvindu efnahagsmála, nota þau tæki til sem hún hefur yfir að ráða til aðstyðja við þjóðarbúskapinn og tryggja að lausara taumhald peningastefnunnar skili sér með eðlilegum hætti til heimila og fyrirtækja í landinu.

Líkar þetta

Fleiri fréttir