Aukin framlög til jöfnunar dreifikostnaðar raforku og þrífösunar

Í frumvarpi til fjárlaga fyrir næsta ár og fjármálaáætlun 2021-2025, koma fram áform ríkisstjórnarinnar um aukin framlög til jöfnunar dreifikostnaðar raforku, flýtingu á jarðstrengjavæðingu og þrífösun dreifikerfis raforku og úrbóta á varaafli. „Þessi þrjú verkefni styðja öll við þá stefnu okkar að tryggja öllum landsmönnum jafnan aðgang að raforku. Síðasti vetur gerði öllum ljóst að innviðir okkar eru viðkvæmir og aðstaða landsmanna ólík gagnvart bæði orkuöryggi og orkuverði. Því er mikilvægt að stíga afgerandi skref til úrbóta eins og hér er gert,“ segir Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ráðherra.

Í fjárlagafrumvarpinu er kveðið á um 730 milljóna króna hækkun á framlagi til jöfnunar á dreifikostnaði raforku á árinu 2021. Er þar annars vegar um að ræða hækkun á jöfnunargjaldi vegna verðbólgu og hins vegar 600 milljóna króna framlag úr ríkissjóði. Frá upptöku jöfnunargjalds árið 2015 hefur dreifingarkostnaður haldið áfram að aukast í dreifbýli umfram kostnað í þéttbýli. Færri notendur eru í dreifbýli til að standa undir nauðsynlegum fjárfestingum í dreifikerfinu og hefur þróunin leitt til hækkana á gjaldskrám. Þörf fyrir aukið framlag til jöfnunar í dreifbýli hefur því vaxið á síðustu árum. Hins vegar er gert ráð fyrir að ákveðnu hámarki í fjárfestingarþörf í dreifbýli verði náð á næstu fimm árum. Núverandi hlutfall jöfnunar dreifikostnaðar í dreifbýli, samanborið við þéttbýli, er tæp 50%. Samkvæmt þeim áformum sem kynnt voru nú í vikunni er miðað við að þetta hlutfall fari í 85% á næsta ári.

Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að 500 milljónum króna verði varið í að flýta fyrir jarðstrengjavæðingu og þrífösun dreifikerfis raforku. Er það í samræmi við tillögur átakshóps ríkisstjórnarinnar um úrbætur í innviðum sem kynntar voru fyrr á árinu í kjölfar þess fárviðris sem gekk yfir landið síðasta vetur. Samkvæmt fyrri áætlunum lýkur jarðstrengjavæðingu dreifikerfisins eftir 15 ár en lagt er til að verkið verði unnið þrefalt hraðar. Þá er áætlað að jarðstrengjavæðingin muni fækka truflunum í dreifikerfinu um 85% og að þær verði að mestu óháðar veðri. Á þessu ári var 100 milljónum varið úr ríkissjóði í verkefnið og er það þegar hafið. Miðað er við að árið 2022 verði fjárveiting ríkisins 200 milljónir og 100 m.kr. á ári næstu tvö ár á eftir, eða samtals 500 m.kr. Loks verður fjármunum varið í að bæta varaafl á þeim stöðum sem viðkvæmir eru vegna veðurs.

Líkar þetta

Fleiri fréttir