Ályktanir frá Samfylkingunni í Norðvesturkjördæmi

„Samfylkingin í Norðvesturkjördæmi telur algjört forgangsatriði að tryggja samfélagslegan arð af auðlindum þjóðarinnar þar sem fullt gjald komi fyrir afnotin,“ segir í ályktun frá aðalfundi kjördæmisráðs Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi sem haldinn var í Borgarnesi 13. september sl. „Heppilegasta leiðin til að ákvarða gjald fyrir ótímabundin sérleyfi til nýtingar á takmarkaðri auðlind er að nýta markaðslögmálin og hverfa hið fyrsta frá núverandi kerfi í viðráðanlegum skrefum og útfæra nýtt kerfi með því að setja reglur sem taka tillit til byggðasjónarmiða, koma í veg fyrir samþjöppun og virða sérstöðu minni útgerða. Lögð er áhersla á áframhaldandi uppbyggingu laxeldis á Vestfjörðum og stjórnvöld eru hvött til þess að stuðla að skynsamlegri nýtingu á lífríkinu í fjörðunum þar sem það stuðlar að auknum atvinnumöguleikum á svæðinu.“

Þá leggur Samfylkingin í Norðvesturkjördæmi þunga áherslu á tafarlausar umbætur í samgöngumálum. „Kjördæmið hefur setið eftir árum saman að þessu leyti og umferðaþungir vegakaflar eru orðnir lífshættulegir eins og dæmin sanna. Hefja þarf framkvæmdir eins og við endurgerð vegarkaflans um Kjalarnes að Borgarfjarðarbrú. Vatnsnesveg, Skagastrandarveg, Dynjandisheiði og í Arnarfirði. Þá er fyllilega tímabært að jarðgangaframkvæmdir undir Mikladal og Hálfdán og við Súðavík verði strax settar í nýja jarðgangaáætlun.“

Þá segir í ályktun frá fundinum að stuðla þurfi að sjálfbæru landbúnaðarkerfi sem eykur hagkvæmni í framleiðslu landbúnaðarafurða og tryggi þannig aukna verðmætasköpun. „Til þess þarf að minnka miðstýringu tengda framleiðslukvótum og niðurgreiðslum framleiðenda. Þess í stað þarf að gera bændum kleift að sækja fram og gera hverjum og einum fært að einbeita sér að enn grænni búskap sem með hæfni þeirra og kostum jarðnæðis á hverjum stað skapar þeim best kjör.“

Loks segir að krafan um lýðræðisumbætur og auðlindir í þjóðareigu með nýrri stjórnarskrá sé enn í fullu gildi. „Virða skal lýðræðislegar niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrá sem var gerð fyrir fólkið í landinu af hópi fólks sem var ekki bundinn af eigin hagsmunum,“ segir í ályktun frá aðalfundinum.

Líkar þetta

Fleiri fréttir

Látrabjarg er nú friðlýst

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, hefur skrifað undir plagg til friðlýsingar Látrabjargs. Viðstaddir undirskriftina voru fulltrúar Bjargtanga, félags land-... Lesa meira