Norræn rannsókn á launakerfi í sjávarútvegi

Síðastliðið haust tók sjávarútvegsráðuneytið, að frumkvæði Kristján Þórs Júlíussonar ráðherra, til umræðu á vettvangi norræns samstarfs í fiskimálum hvort framkvæma mætti samanburð á kjörum og launakerfum sjómanna í hinum norrænu ríkjum, sérstaklega með tilliti til umræðu sl. haust um verðmun á uppsjávarafla hér á landi og í Noregi. Vilhjálmur Birgisson formaður Verkalýðsfélags Akraness hefur verið í hópi þeirra sem gagnrýnt hafa núverandi kerfi og vakti máls á því. Í framhaldi þess að ráðherra vakti máls á þessu ákvað Norræna ráðherranefndin um sjávarútveg og fiskeldi í þessum mánuði að veita styrk af fjárlögum nefndarinnar til rannsóknar á launakerfi í sjávarútvegi í norrænu ríkjunum og gagnkvæmum áhrifum þess á stjórnkerfi fiskveiða og sjálfbærni. Ensk yfirsögn verkefnisins er: Crew Payment Systems in Nordic Fisheries: How different systems depend on or influence fisheries management and sustainability.

Kristján Þór gerði grein fyrir verkefninu á fundi ríkisstjórnarinnar fyrir helgi. Í verkefninu verður leitast við að greina og lýsa launakerfi í sjávarútvegi í norrænu ríkjunum, þróun þess og skiptingu fiskveiðirentu milli sjómanna, eigenda skipa og handhafa aflakvóta. „Horft er til þess að sú þekking sem verði til með verkefninu geti nýst við töku ákvarðana á sviði fiskveiðistjórnar í krafti bestu þekkingar um hagræna þætti og sjálfbærni. Stefnt er að því að niðurstöður verkefnisins verði kynntar á norrænni fiskimálaráðstefnu í Færeyjum næsta haust,“ segir í tilkynningu frá ráðuneytinu.

„Ég hef verið þeirrar skoðunar að það sé nauðsynlegt að leiða í ljós skýringar á þeim verðmun sem hefur verið í umræðunni enda hefur sú umræða einkennst af tortryggni um kjör sjómanna. Það er mikill styrkur fyrir þetta verkefni að öll norrænu ríkin koma að því og því verður hægt að bera saman upplýsingar milli landa. Það er fyrirhugað að niðurstöður liggi fyrir í haust og vonandi munum við í kjölfarið hafa betri mynd af þeim mun sem kann að vera milli landa,“ segir Kristján Þór Júlíusson.

Líkar þetta

Fleiri fréttir