Byggingarframkvæmdir í Borgarnesi. Ljósm. úr safni tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.

Lög um keðjuábyrgð hafa tekið gildi

Ákvæði um keðjuábyrgð sem sporna á við mögulegri misnotkun á vinnuafli hér á landi hefur verið innleitt í lög um opinber innkaup, en það er þáttur í aðgerðum stjórnvalda til að vinna gegn félagslegum undirboðum og brotum á vinnumarkaði. Jafnframt hafa verið unnar leiðbeiningar þar sem fjallað er um keðjuábyrgð og hvernig verktakar og opinberir aðilar geti uppfyllt lagalegar skyldur sem stuðla að ábyrgum vinnumarkaði á Íslandi. Hið nýja ákvæði laganna um keðjuábyrgð á einnig að koma í veg fyrir undirboð og óeðlilega samkeppnishætti á vinnumarkaði. Keðjuábyrgðin snýr að verklegum framkvæmdum. Hún felur í sér að aðalverktaka er gert skylt að tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn, hvort sem um ræðir starfsmenn hans, undirverktaka eða starfsmannaleigna, sem koma að framkvæmd samnings fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar og önnur réttindi í samræmi við gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni.

Nú ber opinberum aðila sem kaupanda  skylda til að gera grein fyrir ábyrgð aðalverktaka í útboðsgögnum. Honum er einnig heimilt, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, að greiða vangoldnar verktakagreiðslur til undirverktaka og annarra starfsmanna, sem svara til launatengdra greiðslna, á kostnað aðalverktaka, standi hann ekki í skilum með greiðslur.

Líkar þetta

Fleiri fréttir