Hvetja menntayfirvöld til að leysa erfitt ástand í FVA

Ekki er ofsagt að harðar deilur eru uppi innan veggja Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi. Deiluaðilar eru Ágústa Elín Ingþórsdóttir skólameistari annars vegar, en hins vegar nær allir kennarar við skólann sem lýst hafa vantrausti á störf hennar. Menntamálaráðherra ákvað í sumar að auglýsa starf skólameistara laust til umsóknar frá næstu áramótum, þegar skipunartíma núverandi skólameistara lýkur. Fjórir sóttu um starfið og hefur Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra verið falið að velja úr hópi umsækjenda.

Foreldrar áhyggjufullir

Foreldrar og aðstandendur nemenda við skólann hafa sömuleiðis tjáð ótta sinn um að deilurnar séu farnar að bitna á gæðum náms. Meðal annarra Bjarnheiður Hallsdóttir sem ritaði á Facebook síðuna Ég er íbúi á Akranesi: „Fjölbrautaskóli Vesturlands má greinilega muna sinn fífil fegurri og mér finnst það grafalvarlegt og sorglegt mál. Skólinn er stór vinnustaður, mjög mikilvæg stofnun fyrir samfélagið á Akranesi og sterk stoð við búsetu i bænum. Þarna fá flest barnanna okkar veganesti út í lífið og það hlýtur því að vera forgangsmál að stuðla að því að styrkja og efla skólann til framtíðar og sjá til þess að hann sé aðlaðandi bæði fyrir nemendur og ekki síður góða kennara. Það segir sig allavega sjálft að það getur varla verið mjög uppbyggilegt andrúmsloft í skólanum núna og það hlýtur að bitna á gæðum starfsins. Ekki veit ég, frekar en margir, hvað er nákvæmlega í gangi þarna, en ég vona svo sannarlega að það sé verið að róa að því öllum tiltækum árum, að þessi óásættanlega staða verði leyst sem fyrst. Hvað svo sem það kann að kosta. Við hljótum öll að krefjast þess!“ Fjölmargir taka undir áhyggjur Bjarnheiðar.

Ráðningu verði flýtt

Síðastliðinn föstudag beindu Félag framhaldsskólakennara (FF) og Félag stjórnenda í framhaldsskólum (FS) þeim tilmælum til menntayfirvalda að ákvörðun um ráðningu skólameistara í Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi (FVA) verði flýtt og að þegar í stað verði gerðar ráðstafanir til að leiðrétta laun starfsfólks FVA þannig að þau verði sambærileg og tíðkast í öðrum framhaldsskólum. Þá lýsa stjórnir beggja félaga yfir vilja til samstarfs um lausn þessara mála.

Félögin vilja að mennta- og menningarmálaráðuneytið flýti ákvörðun um ráðningu skólameistara til að ljúka því óvissuástandi sem er í Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi. Einnig að gerðar verði ráðstafanir strax til þess að kjör starfsfólks verði leiðrétt og þeim tryggð sambærileg laun og tíðkast í öðrum framhaldsskólum. Loks lýsa stjórnir FF og FS einnig vilja til samstarfs við menntamálayfirvöld um lausn þessara mála og fara þess á leit að tryggt verði í komandi kjaraviðræðum að tilvik eins og þetta geti ekki átt sér stað.

Skólameistari ritar yfirlýsingu

Ágústa Elín Ingþórsdóttir skólameistari sendi um helgina frá sér yfirlýsingu vegna málsins og vísar í fréttaflutning um málefni Fjölbrautaskóla Vesturlands Akranesi (FVA) undanfarna daga: „Kjör kennara ráðast af kjarasamningi og stofnanasamningi, sem telst hluti kjarasamnings. Það er hlutverk stjórnenda skóla annars vegar og kennara hins vegar að gera með sér stofnanasamning á grundvelli kjarasamnings. Eins og í öðrum samningum þarf tvo til að semja. Í ákvæðum kjarasamnings um stofnanasamninga eru ákvæði um að hvor aðili geti vísað ágreiningi til sáttanefndar, takist ekki samningur.“ Segir Ágústa Elína að viðræður um nýjan stofnanasamning hafa staðið í um tvö ár með hléum, og enn hefur ekki náðst samkomulag. Á síðasta ári vísuðu kennarar málinu til sáttanefndar en drógu málið sjálfir til baka, í þeim tilgangi að eiga frekari viðræður við skólameistara. Gott og vel. Skólameistari hefur boðið ýmsar útfærslur að nýjum stofnanasamningi, sem hefðu í för með sér talsverðar launahækkanir, en þeim hefur öllum verið hafnað. Segja má að ágreiningur felist í því að kennarar vilja leggja höfuðáherslu á starfsaldurstengdar hækkanir, en skólameistari samspil starfsaldurstengdra hækkana og frammistöðumats, auk áherslna á viðbótarmenntun, þróunarstarf og nýliða í kennslu. Þar sem samkomulag hefur ekki náðst hefur skólameistari nú vísað málinu áfram til sáttanefndar, eftir að hafa ráðfært sig við fjármála- og efnahagsráðuneytið.“

Í yfirlýsingu Ágústu Elínar segir jafnframt: „Að kennarar beiti sér gegn skólameistara vegna þess að hann hafi ekki fallist á kröfur kennara um efni stofnanasamnings, án þess að þeir hafi sjálfir neytt úrræða sem þeim eru ákveðin í kjarasamningi, sýnir að hér er um blygðunarlausa hagsmunabaráttu að ræða þar sem ein persóna hefur verið tekin fyrir. Nýjustu kröfur kennara við FVA eru allt að 15% hækkun grunnlauna, með mögulegri afturvirkni, auk 1.000.000 kr. eingreiðslu til allra kennara sem hafa starfað frá 1. ágúst 2015. Ágreiningur aðila snýr því að umfangi hækkana og hvernig þær koma til framkvæmda.

Það hlýtur að vera umhugsunarefni hvort kjarabarátta fagstétta eigi að fara fram með þessum hætti, og hvort forstöðumenn ríkisstofnana eigi að láta undan svona óraunhæfum kjarakröfum, til að ávinna sér vinsældir innan vinnustaðar. Forstöðumönnum ríkisstofnana ber skylda til að fara vel með opinbert fé og þeir bera ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í samræmi við fjárlög.“

Líkar þetta

Fleiri fréttir