Námuvinnsla. Ljósm. iav.is

Nýting námuréttinda verður færð á hendur sveitarfélaga

Ríkisstjórn Íslands hefur samþykkt að frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 58/1998 um þjóðlendur verði lagt fram á Alþingi sem stjórnarfrumvarp. Helstu breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu lúta að því að leyfi fyrir nýtingu náma og annarra jarðefna verði felld undir leyfisveitingarhlutverk sveitarfélaga en þurfi staðfestingu forsætisráðuneytisins.

Einnig er í frumvarpnu lagt til að lögfest verði ákvæði sem auki möguleika á að fá úrlausn óbyggðanefndar um eignarréttarlega stöðu svæða sem enn kann að leika vafi á um hvort eru háð beinum eignarrétti en hafa þó ekki áður sætt kröfum af hálfu ríkisins um þjóðlendur. Loks er lagt til að óbyggðanefnd verði heimilað að bæta viðbótarþrepi við málsmeðferð í tengslum við landsvæði utan strandlengju meginlandsins og almennings stöðuvatna, þannig að þeim sem telja sig eiga eignarréttindi verði í fyrstu gefið færi á að lýsa réttindum sínum við upphaf málsmeðferðar. „Verkefni óbyggðanefndar er langt komið og hefur nefndin lokið umfjöllun um rúmlega 88% af flatarmáli landsins. Áætlað er að nefndin ljúki störfum 2024. Í ljósi þeirrar reynslu sem fyrir liggur og fyrirsjáanlegra úrlausnarefna við verklok nefndarinnar er talið rétt að breyta málsmeðferðarreglum þjóðlendulaganna sem nefndin starfar eftir,“ segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu.

Líkar þetta

Fleiri fréttir