Tillögur um hvernig auka megi félagsþátttöku ungmenna

Skýrslan „NABO-social inclusion of youth in Iceland“ var birt fyrir skemmstu en þar er gerð grein fyrir félagslegri þátttöku ungmenna á Íslandi. Við gerð hennar var rætt við 38 íslensk ungmenni á aldrinum 18-24 ára með það að markmiði að finna leiðir til að stuðla að aukinni félagslegri þátttöku þeirra. Verkefnið miðar að því að hlusta á ungmenni til að afla þekkingar á því hvernig þau upplifa félagslega aðlögun og möguleika til félagslegrar og pólitískrar þátttöku. Í skýrslunni koma fram sjónarmið 38 ungmenna á aldrinum 18-24 ára. Skýrslan var tekin saman af starfsmönnum Menntavísindastofnunar Háskóla Íslands.

Að tilheyra samfélaginu

Eftir vinnu með rýnihópum gefa niðurstöðurnar til kynna að ungmenn upplifi mismunun vegna ungs aldurs og skorts á áhuga og möguleikum til að hafa áhrif á stærri pólitísk úrlausnarefni. Þau upplifa vanda við að komast í eigið húsnæði og skort á húsnæði á viðráðanlegu verði. Einnig ræddu þau um fjárhagsstöðu sína, geðheilbrigðisvanda og skort á áreiðanlegum og tiltækum almenningssamgöngum. Þau bentu jafnframt á að félagslegur stuðningur og tilfinning um að tilheyra samfélaginu væru þættir sem þau teldu mikilvæga til að auka félagslega þátttöku.

Tillögur til að efla félagslega þátttöku

Í lok skýrslunnar eru settar fram tillögur, byggðar á svörum ungmennanna, sem gætu eflt félagslega þátttöku ungmenna á Íslandi. Má þar nefna:

  • Fyrirbyggjandi aðgerðir til að taka á því sem hefur neikvæð áhrif á líf ungmenna á Íslandi í dag. Svo sem að auka fræðslu um mismunandi tegundir fíknar og um andlega vanlíðan. Fagaðilar og fólk sem hefur sjálft reynslu af að takast á við slíkan vanda gæti haldið fyrirlestra í skólum um þessi mál.
  • Auðvelda aðgengi að sálfræðiþjónustu fyrir ungmenni.
  • Fordómar og óþol eru samtengd fyrirbæri og hafa áhrif á ungmenni. Þá staðreynd þarf að viðurkenna. Vinna þarf gegn fordómum og óþoli í samfélaginu öllu.
  • Skapa aðstæður fyrir ungt fólk til að taka þátt í og hafa áhrif á ákvarðanir í nærsamfélaginu. Til dæmis að geta tekið þátt í og haft áhrif á umræðu um húsnæðismál, almenningssamgöngur og frístundastarf. Ákvarðanir sem snerta ungt fólk ættu að byggjast á þekkingu ungs fólks.
  • Fylgjast með lífskjörum hópa ungs fólks sem við vitum að þurfa sérstakan stuðning samfélagsins. Til dæmis LGBTQ fólk, innflytjendur, ungt fólk með geðraskanir og ungt fólk með fötlun.
Líkar þetta

Fleiri fréttir