Ónýtt slitlag á Þjóðvegi 1 ofan við Borgarnes. Myndin var tekin síðla í vetur.

Fjórir milljarðar í viðbótarframlög til brýnna vegaframkvæmda

Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum á föstudaginn tillögu Sigurðar Inga Jóhannssonar samgönguráðherra og Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra um að veita fjögurra milljarða króna framlagi til brýnna vegaframkvæmda árið 2018 úr almennum varasjóði sem fjármála- og efnahagsráðherra fer með. Ekki er enn ákveðið hvaða verkefni verður ráðist í. „Afar brýnt er að verja þau verðmæti sem liggja í vegakerfinu en vandinn mun vaxa ef ekki verður brugðist við í tæka tíð. Lélegt viðhald dregur einnig mjög úr umferðaröryggi. Þörfin er um allt land og verður nú mætt að nokkru leyti með viðbótarframlagi úr ríkissjóði. Vegagerðin hefur metið brýnustu verkefnin sem hægt er að ráðast í með það að markmiði að verja fjárfestingu vegakerfisins og öryggi vegfarenda,“ segir í tilkynningu frá ríkisstjórninni.

Þá kemur fram að þessa dagana vinnur Vegagerðin að því að leggja mat á og forgangsraða nauðsynlegum viðhaldsframkvæmdum og ráðstafa því fjármagni sem til reiðu er. Samhliða þeim auknu fjármunum sem nú verður veitt til vegaframkvæmda er gert ráð fyrir breyttri forgangsröðun verkefna á yfirstandandi ári og til framtíðar litið, í samráði við fjárlaganefnd og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, þannig að mynda megi aukið svigrúm fyrir brýnt viðhald vega. Á fjárlögum eru að auki ætlaðir 8 milljarðar króna til viðhalds í ár, þar af er áætlað að verja 3,7 milljörðum króna til að endurnýja slitlög og 1,6 milljarði króna í styrkingaframkvæmdir. „Þetta mun gera okkur kleift að ljúka strax á þessu ári mikilvægum vegabótum, sem ella hefðu þurft að bíða fram á næsta ár,“ sagði Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi á föstudaginn.

Líkar þetta

Fleiri fréttir