Svipmynd frá Háskólatorgi. Ljósm. hi.is

Íslenskir háskólanemar vinna mikið og eru ánægðir með gæði kennslu

Íslenskir háskólanemar eru ánægðir með gæði kennslu, skipulag náms og námsaðstöðu en þeir vinna mikið í samanburði við aðra háskólanemendur. Þetta er meðal niðurstaðna í nýrri samevrópskri könnun sem unnin var af Euostudent. Um er að ræða samanburð á högum um 320.000 háskólanema í 28 löndum á evrópska háskólasvæðinu. Þetta er í fyrsta sinn sem Ísland tekur þátt í könnuninni og mögulegt er að nálgast upplýsingar um hagi, efnahag, hindranir, aðgengi og fjölskylduaðstæður íslenskra háskólanema og bera þær saman við upplýsingar um nemendur annars staðar í Evrópu. Könnunin náði til háskólanema í grunn- og meistaranámi við alla háskóla á Íslandi og er byggð á ítarlegum svörum tæplega 2.000 þátttakenda.

 

Meðal upplýsinga sem fram koma í rannsókninni eru:

  • Meðalaldur íslenskra háskólanema er hærri (29,7 ára) en nemenda á Norðurlöndum (27,8 ára) og í hinum EUROSTUDENT löndunum (25 ára) og ekkert annað þátttökuland er með jafn hátt hlutfall nemenda yfir þrítugu. Þriðjungur svarenda á Íslandi átti eitt barn eða fleiri, sem er hæsta hlutfall meðal þáttökulandanna og 41,2% af yngstu börnum háskólanema á Íslandi eru undir 3ja ára aldri.
  • Meirihluti háskólanema í íslensku könnuninni segist vera ánægður með skipulag og stundatöflu námsins (66%), námsaðstöðu (67%) og gæði kennslunnar (71%) og er það mun meiri ánægja en hjá nemendum í Eurostudent löndunum. Íslenskir háskólanemar eru sérstaklega ánægðir með nemendagarða, bæði hvað varðar staðsetningu og aðbúnað.
  • Konur eru mikill meirihluti háskólanema á Íslandi. Nær 63% þátttakenda á Íslandi voru konur og rúmlega 37% karlar, en hlutfall kvenna sem tóku þátt í Eurostudent könnuninni var 56%.
  • Háskólanemar á Íslandi gera frekar hlé á námi milli framhaldsskóla og háskóla (27%) en nemendur í samanburðarlöndum (14%) og hafa 88% þeirra öðlast starfsreynslu við upphaf háskólagöngu samanborið við 53% í Eurostudent löndum. Þeir eru einnig gjarnari á að gera hlé á háskólanáminu sjálfu, einkum vegna fjölskylduaðstæðna (43%), fjárhagslegra örðugleika (33%) og atvinnu (28%).
  • Hlutfall nemenda á Íslandi sem skilgreina sig með með fötlun, hömlun eða langvarandi heilsufarsvandamál (39% svarenda) er með því mesta sem gerist í samanburðarlöndunum (meðaltal 18%) og mun hærra en á hinum Norðurlöndunum (25%). Konur glíma aðallega við andleg veikindi en karlar við sértæka námsörðugleika. Athygli vekur að 15% íslenskra svarenda glíma við andleg veikindi en meðaltalið er 4% í öðrum Evrópulöndum. Þá segjast 18% íslenskra svarenda vera með sértæka námsörðugleika en meðaltal annarsstaðar er 3%. Einungis 26% þeirra sem skilgreindu sig með fötlun, hömlun eða langvarandi heilsubrest töldu hana hafa mikil áhrif á námið.
  • Háskólanemar á Íslandi vinna mikið og telja fjárhagsstöðu sína erfiða. Þeir verja samkvæmt könnuninni meira en 50 stundum á viku í launaða vinnu og nám, meira en í nokkru öðru landi. Mestu munar þar um sjálfstætt nám utan stundatöflu, en nemar á Íslandi verja miklum tíma í sjálfstætt nám, þótt skipulagt nám sé engu minna hér en annars staðar. Háskólanemar á Íslandi vildu þó geta varið enn meiri tíma í námið en þeir gera nú. Þótt ráðstöfunartekjur íslenskra háskólanema séu yfir meðaltali Evrópulandanna er húsnæðiskostnaður hár og tveir af hverjum þremur sem reiða sig á námslán hafa áhyggjur af fjárhag sínum.
Líkar þetta

Fleiri fréttir