Nemendum níunda bekkjar ekki skylt að þreyta könnunarpróf

Nemendum í 9. bekk grunnskóla verður ekki gert skylt að taka að nýju samræmd próf í ensku og íslensku, en framkvæmd beggja þessara prófa mistóks eins og komið hefur fram í fréttum. Nemendum gefst hins vegar kostur á að þreyta að nýju sérstök könnunarpróf í þessum námsgreinum til að meta stöðu sína. Niðurstaðan verður þó aldrei samræmd milli námsfólks. Þátttaka í könnunarprófunum verður valkvæð, samkvæmt ákvörðun Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra. Stjórnendur í hverjum skóla ákveða hvort þeir leggja prófin fyrir nemendur sína í vor eða haust en er gert skylt að bjóða nemendum upp á að þeir geti tekið þau. Þeir nemendur sem náðu þrátt fyrir tæknilega vankanta að ljúka prófunum í liðinni viku fá afhentar niðurstöður úr þeim. Öllum býðst svo að þreyta fyrrgreind könnunarpróf að nýju, enda er það lögbundin skylda menntamálayfirvalda að bjóða nemendum mat á námsstöðu sinni. Þeir nemendur sem kjósa, að höfðu samráði við forráðamenn, að taka ekki umrædd próf aftur verða því leystir undan prófskyldu. Þessi leið var valin þar sem hún er talin sanngjörnust fyrir nemendur.

Á samráðsfundi í menntamálráðuneytinu síðastliðinn miðvikudag með fulltrúum frá nemendum, Skólastjórafélagi Íslands, Félagi grunnskólakennara, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, félagi fræðslustjóra, samtökunum Heimili og skóla, umboðsmanni barna, Menntamálastofnun og sérfræðingahópi um framkvæmd samræmdra könnunarprófa var ákveðið að setja á laggirnar vinnuhóp hagsmunaaðila, sem geri tillögu að framtíðarstefnu um fyrirkomulag samræmdra könnunarprófa. Hópurinn verður skipaður á næstu vikum og á hann að skila mati sínu ásamt tillögu til ráðherra fyrir árslok.

Ákvörðun ráðherra felur í sér að nemendum er tryggð endurgjöf um hæfni sína á tilteknum sviðum. „Rétt er þó að hafa í huga að námsmat skóla gefur einnig góða mynd af námsstöðu nemenda. Ekki verða gefnar út svokallaðar raðeinkunnir, ekki verða reiknuð meðaltöl fyrir einstaka skóla eða landssvæði og samanburður milli skóla verður ekki mögulegur vegna annmarka á framkvæmd prófanna,“ segir í tilkynningu frá menntamálaráðuneytinu.

Á fundi sem ráðherra hélt síðastliðinn miðvikudag með lykilaðilum úr skólasamfélaginu komu fram ólík sjónarmið. „Skoðun sumra var að ógilda ætti prófin þetta árið og ekki afhenda nemendum niðurstöður þeirra. Þrátt fyrir ólík sjónarmið sammæltust fundarmenn um að vinna að farsælli lausn í kjölfar ákvörðunar ráðherra. Fundarmenn voru einnig sammála um að gera nauðsynlegar breytingar á reglugerð, svo niðurstöður úr samræmdum könnunarprófum verði ekki notaðar við mat á umsóknum nemenda um framhaldsskólavist að loknu grunnskólanámi. Niðurstöðunum er því ætlað að gefa nemendum sjálfum vísbendingu um eigin námsstöðu, svo þeir geti nýtt sem best síðasta ár sitt í grunnskóla til að auka hæfni sína í tilteknum greinum,“ segir Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra.

Líkar þetta

Fleiri fréttir