Kristján Þór Júlíusson ráðherra leggur áherslu á að lokið verði við gerð samnings fyrir 1. október á grunni þess samkomulags sem gert hefur verið.

Leggja drög að samningi um rekstur hjúkrunarheimila

Samkomulag hefur tekist um forsendur sem varða þjónustu og rekstur hjúkrunarheimila sem rekin eru á daggjöldum og stefnt að samningi fyrir næstu mánaðamót. Málið hefur velkst lengi í kerfinu og hjúkrunarheimili landsins barist við rekstrarhalla um árabil. Ekki síst eru lífeyrisskuldbindingar þungar fyrir sveitarfélögin sem reka þau og daggjöld sem þeim er úthlutað hafa hvergi nærri dugað til að mæta útgjöldum og skuldbindingum. Fyrir um tveimur árum hvatti Ríkisendurskoðun stjórnvöld til að gera þjónustusamninga við öll hjúkrunarheimili þar sem verð þjónustunnar yrði skilgreint og skýrar kröfur gerðar um magn hennar og gæði. Þá taldi Ríkisendurskoðun að greina hafi þurft betur hjúkrunar- og umönnunarþörf þeirra sem fá inni á heimilunum.

Í tilkynningu frá velferðarráðuneytinu í gær kemur fram að rammasamningur til þriggja ára verður nú gerður og felur hann m.a. í sér aukið fé til reksturs hjúkrunarheimila. Jafnframt liggur fyrir sameiginleg bókun aðila um meðferð lífeyrisskuldbindinga. Að samkomulaginu nú standa Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu, Samband íslenskra sveitarfélaga og Sjúkratryggingar Íslands með aðkomu velferðarráðuneytisins og fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra segir samkomulagið fela í sér tímamót: „Gangi þetta eftir, eins og að er stefnt, verður höggvið á marga hnúta sem valdið hafa erfiðleikum um árabil. Hjúkrunarheimilin fá traustari grunn að standa á og samskiptum ríkis og rekstraraðila þessara heimila verður komið í uppbyggilegan farveg.“

 

Fjárframlög aukin um 1,5 milljarð

„Drög að rammasamningi liggja fyrir og eru fyrrgreindir aðilar sammála um að ljúka gerð endanlegs samnings fyrir 1. október næstkomandi. Gangi þetta eftir verða fjármunir til reksturs hlutaðeigandi heimila auknir um 1,5 milljarða króna á ársgrundvelli á árunum 2016 – 2018. Þar af er gert ráð fyrir einum milljarði króna til að styrkja rekstrargrunn heimilanna, auknu fé til að koma til móts við aukna hjúkrunarþyngd heimilismanna á hjúkrunarheimilum og fjármunum til að auka vægi húsnæðisgjalds og samræma greiðslur, hvort sem um dvalar- eða hjúkrunarrými er um að ræða,“ segir í frétt ráðuneytisins.

 

Samkomulag um lífeyrisskuldbindingar

„Aðilar samkomulagsins eru sammála um að bókun um lífeyrismál liggi því til grundvallar en í henni kemur fram að ríki og sveitarfélög séu sammála um að ríkið yfirtaki lífeyrisskuldbindingar hjúkrunarheimila sem rekin eru á ábyrgð sveitarfélaga með sambærilegum hætti og ríkið hefur yfirtekið skuldbindingar annarra hjúkrunarheimila. Unnið verður að samkomulagi um yfirtöku ríkisins á skuldbindingunum og er stefnt að því að það verði gert innan ramma heildarsamkomulags um uppgjör lífeyrisskuldbindinga milli ríkis og sveitarfélaga.“

Líkar þetta

Fleiri fréttir