Helstu áskoranir í rekstri íslenskra framleiðslufyrirtækja. Niðurstaða Outcome í könnun fyrir Samtök iðnaðarins.

Ár hagræðingar hafið í íslenskum framleiðsluiðnaði

Árið 2020 verður ár hagræðinga þar sem framleiðslufyrirtæki bregðast við áskorunum og krefjandi starfsumhverfi. 88% svarenda í könnun sem Outcome framkvæmdi fyrir Samtök iðnaðarins meðal stjórnenda íslenskra framleiðslufyrirtækja segja mjög líklegt eða frekar líklegt að þeirra fyrirtæki grípi til hagræðingaraðgerða á þessu ári. Allir stjórnendur stórra og meðalstórra fyrirtækja í greininni segjast ætla að ráðast í slíkar aðgerðir á árinu.

Niðurstöðurnar benda til þess að framhald verði á þeirri þróun sem þegar er hafin en launþegum í framleiðsluiðnaði hefur fækkað undanfarið. Fækkunin var komin í 4% í október í fyrra. Þetta gæti haft umtalsverð áhrif en í framleiðsluiðnaði starfa rétt tæplega 18 þúsund manns sem er um 9% af heildarfjölda starfandi í landinu. Verðmætasköpun fyrirtækja í greininni er einnig umtalsverð, eða um 8% af heildarverðmætasköpun hagkerfisins. Í svörum stjórnenda í fyrrgreindri könnun kemur m.a. fram rík þörf fyrir að bæta verði starfskilyrði iðnfyrirtækja.

Í könnuninni voru stjórnendur framleiðslufyrirtækjanna beðnir um að meta helstu áskoranir í þeirra rekstri. Spurt var um launakostnað, aðgengi að mannauði, sveiflur í efnahagsmálum og starfsumhverfi, skatta og opinber gjöld, aðgengi að lánsfjármagni og vöxtum, opinbert eftirlit og löggjöf og aukna áherslu á umhverfis- og loftslagsmál. Hver áskorun er metin á skalanum 1 til 5, þar sem 1 er mjög lítil áskorun og 5 er mjög mikil áskorun. Launakostnaður er sú áskorun sem flestir stjórnendanna sögðu vera mjög mikla um þessar mundir. Meðaltal svara við launakostnað hér á landi er 4,55 af 5 og er sá þáttur sem stjórnendur framleiðslufyrirtækja telja mesta áskorun um þessar mundir. Skattar og opinber gjöld meta svo stjórnendur næstmestu áskorunina í rekstri.

Líkar þetta

Fleiri fréttir