Landað úr Sigurborgu SH í Grundarfirði. Ljósm. úr safni/tfk.

Leggja til að veiðiráðgjöf í þorski verði lækkuð um þrettán prósent

Hafrannsóknastofnun hefur kynnt úttekt sína á ástandi nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár. Stofnunin ráðleggur 13% lækkun aflamarks í þorski næsta fiskveiðiár. Byggir sú ráðgjöf á aflareglu stjórnvalda. Því er lagt til að ráðlagður heildarafli lækki úr 256.593 tonnum á yfirstandandi fiskveiðiári í 222.737 tonn. Einkum eru tvær meginástæður sagðar fyrir lækkuninni. Í fyrsta lagi að árgangar átta ára og fimm ára þorsks eru litlir og hafa þeir umtalsverð áhrif til lækkunar á stærð viðmiðunarstofnsins. Megin uppistaða í þyngd stofnsins er 4-9 ára þorskur og nú eru tveir af þeim sex árgöngum sagðir slakir. Hins vegar segja sérfræðingar Hafró að stofnmatið í ár sýni að stofnstærðin hefur verið ofmetin á undanförnum árum. Viðmiðunarstofn árið 2020 var þannig ofmetinn um 19% miðað við núverandi mat. Mæligildi eldri fisks, bæði í aldursgreindum afla og í stofnmælingum, hafa síðustu ár verið hærri en áður hafa sést. Vægi yngri fisks, sem er enn ekki kominn að fullu í veiðina, var einnig minnkað miðað við það sem áður var. Þessar breytingar leiða til þess að stofnmatið fylgir nú betur breytingum í stofnmælingum en áður var.

Þá segir í ráðgjöf Hafró að þorskstofninn sé enn mjög sterkur, þrátt fyrir slaka í tveimur árgöngum hans. Ef frá eru talin undanfarin fimm ár eða svo hefur stofninn ekki verið stærri í 40 ár. Sókn er auk þess enn nærri sögulegu lágmarki. Gert er ráð fyrir að viðmiðunarstofn þorsks verði svipaður að stærð þangað til árgangarnir frá 2019 og 2020 koma inn í viðmiðunarstofninn eftir 2-3 ár, en horfur eru á að þeir séu um og yfir meðallagi.

Samkvæmt aflareglu verður aflamark ýsu 50.429 tonn sem er 11% hækkun frá yfirstandandi fiskveiðiári. Áætlað er að viðmiðunarstofninn muni halda áfram að vaxa næstu tvö árin. Árgangar frá 2015–2017 eru metnir nálægt meðaltali, árgangur 2018 lítill en niðurstöður stofnmælinga benda til að árgangar 2019 og 2020 verði yfir meðallagi.

Litlar breytingar eru lagðar til varðandi ufsakvótann. Nýliðun gullkarfa hefur verið mjög slök undanfarin áratug og af þeim sökum hefur hrygningarstofn minnkað á undanförnum árum og fyrirséð að sú þróun muni halda áfram á næstu árum og er því lagt til að minnka kvótann um 17% frá yfirstandandi fiskveiðiári. Ráðgjöf fyrir grálúðu hækkar um 13% frá fyrra ári.

Líkar þetta

Fleiri fréttir