Elín Jónsdóttir hefur tekið til starfa sem forseti lagadeildar Háskólans á Bifröst.

Stofnuð verður sérstök lagadeild við Háskólann á Bifröst

Laganám við Háskólann á Bifröst hefur verið hluti af félagsvísindadeild frá árinu 2017 en á haustmánuðum var tekin ákvörðun um að stofna að nýju sérstaka lagadeild við skólann. Elín Jónsdóttir hefur verið ráðin í starf deildarforseta lagadeildar en hún hefur gegnt starfi umsjónarmanns laganáms skólans frá því í haust og unnið að stefnumótun um námið í samstarfi við stjórnendur skólans. Að mati Elínar sýnir sú ákvörðun að rektor og stjórn hafa mikla trú á lagadeildinni og vilja tryggja vöxt hennar og viðgang. „Fræðigreinin fær við það meiri áherslu í starfi innan skólans og stuðningur við nemendur og kennara eykst,“ segir Elín.

Helsta sérstaða laganámsins á Bifröst verður áhersla á viðskiptalögfræði, nám þar sem samþætt eru fjármál, viðskipti og lögfræði með það að markmiði að mennta stjórnendur með sérþekkingu á lagalegum þáttum viðskipta og rekstrar fyrir atvinnulíf og samfélag. Lögfræðilegur hluti námsins felur í sér þau réttarsvið sem lúta almennt að rekstri fyrirtækja, rekstrarformi og rekstrarumhverfi. Viðskiptafræðilegi hlutinn kynnir grunnþætti hagfræði, stjórnunar og reikningshalds fyrir nemendum.

„Að mínu mati er Háskólinn á Bifröst í góðri stöðu til að sækja fram og styrkja laganámið nú þegar líður að tuttugu ára afmæli laganáms við skólann. Lögfræðinám við Bifröst hefur frá upphafi haft skýra aðgreiningu í flóru þeirra háskóla sem kenna lögfræði hér á landi. Þá vísa ég bæði til samstarfsins við viðskiptadeild varðandi námsframboð og til þess fjölbreytta nemendahóps sem skólinn þjónar með fjarkennslu. Skólanum hefur reynst auðvelt að laða til sín góða kennara og nú verður lögð áhersla á að styrkja utanumhald og þjónustu við störf þeirra. Nemendur munu njóta góðs af því að kennurum er gefið færi á að blómstra og fá hvatningu til aukinnar rannsóknarvirkni. Laganám innan Háskólans á Bifröst hefur sveigjanleika til að bregðast hratt við samfélagsbreytingum og leggja áherslu á það sem atvinnulíf og samfélag hefur þörf fyrir. Við munum því leggja áherslu á að styrkja kennslu í greinum sem tengjast samfélagsábyrgð fyrirtækja og nýsköpun og tækni enda ljóst að breytingar í viðskiptalífinu gera kröfu til þekkingar á því sviði,“ segir Elín Jónsdóttir.

Líkar þetta

Fleiri fréttir