Svipmynd frá fundinum. Gústaf Jökull Ólafsson er hér að koma með fyrirspurn til Vegagerðarinnar.

Vegagerðin telur Teigsskóg öruggustu, bestu og ódýrustu leiðina

Vegagerðin boðaði síðdegis í gær íbúa Reykhólahrepps og nágrannasveitarfélaga til upplýsingafundar um stöðu vegamála í Gufudalssveit. Húsfyllir var á fundinum sem haldinn var í Reykhólaskóla, en áætlað er að um 150 gestir hafi mætt. Auk heimafólks mættu fjölmargir íbúar frá suðurfjörðum Vestfjarða enda hafa þeir mikla hagsmuni af öruggari vegtengingu sem fyrst. Fram kom á fundinum að Vegagerðin stendur fast á að öll rök hnígi í þá átt að vegagerð um Teigsskóg, svokölluð Þ -H leið, sé vænlegasti kosturinn. Reyna verði á að umferðaröryggismál vegi þyngra en náttúruvernd þegar kemur að ákvörðun um staðarval. Starfsmenn Vegagerðarinnar segja að jafnt kostnaður, tímarammi, umferðaröryggi og aðrir þættir styðji þá niðurstöðu að leggja veginn um Teigsskóg. Fram hefur komið að niðurstaða valkostagreiningar fyrir Reykhólahrepp sýndi aftur á móti að svokölluð R-leið um Reykhóla, með brú yfir Þorskafjörð, væri besti kosturinn. Þau rök hröktu starfsmenn Vegagerðarinnar á fundinum. Fyrir liggur nú að sveitarstjórn Reykhólahrepps þarf innan mjög skamms tíma að taka næsta skref í málinu, sem felst í breytingu á aðalskipulagi. Stefnir hreppsnefnd að taka afstöðu í þessum mánuði. Það fékk blaðamaður Skessuhorns staðfest í samtölum við hreppsnefndarmenn að afloknum fundinum í gærkvöldi.

Vestfirðir munu blómstra

Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri Vegagerðarinnar bauð gesti velkomna á upplýsingafundinn á Reykhólum. Ásamt henni voru fimm lykilstarfsmenn Vegagerðarinnar með í för. „Okkar markmið er að upplýsa sveitarstjórn og íbúa hér sem mest og best um stöðu mála. Vegur um Gufudalssveit er vissulega stórt verkefni í vegagerð á landsvísu og við ákvörðun þarf að taka mið af gríðarlega mörgum þáttum og vanda til verka í hvívetna. Okkar markmið er einfaldlega að tengja Vestfirði við stofnvegakerfi landsins með sem öruggustum hætti. Þegar því verki lýkur, er ég sannfærð um að mannlíf og atvinnulíf á Vestfjörðum mun blómstra,“ sagði Bergþóra.

Þ-H leiðin hagkvæmust og öruggust

Talaði Bergþóra afdráttarlaust fyrir því að Þ-H leið yrði fyrir valinu. „Reykhólahreppur getur einfaldlega ekki lagt til að farin verði svokölluð R-leið. Reykhólavegur er að óbreyttu ekki nógu burðugur til að taka á sig alla þá umferðaraukningu sem verður þegar nýr stofnvegur verður opnaður vestur á firði. Það er ekki markmið Vegagerðarinnar að bútasauma stofnvegagerðina, heldur vanda til verka. Reykhólavegur er barn síns tíma og uppfyllir engan veginn þá staðla sem þurfa að vera til staðar. Vegagerðin er og verður varðhundur umferðaröryggis en okkar er einnig að gæta hagkvæmni við meðferð skattfjár. R-leið með brú frá Reykjanesi yfir Þorskafjörð og til Skálaness er þremur milljörðum króna dýrari framkvæmd en Þ-H leið og að auki mun tímaramminn lengjast til muna. Menn mega ekki gleyma því að Alþingi hefur þegar heimilað fjárveitingu í vegagerð eins og hún liggur fyrir um Teigsskóg. Vegagerðin leggur því til að farin verði sú leið sem er hagkvæmust og öruggust. Við erum hingað komin í Reykhólasveitina til að fræða hreppsnefnd um þetta og um leið ykkur íbúana,“ sagði Bergþóra.

Langur aðdragandi en kveðst nú vongóður

Guðmundur Valur Guðmundsson forstöðumaður hönnunarsviðs hjá Vegagerðinni hélt ítarlega kynningu og fjallaði um allt frá sögu undirbúnings vegegerðar um Reykhólasveit til stöðu málsins í dag. Fór hann yfir þá faglega vinnu sem leggja þarf í við hönnun og undirbúning stórra samgöngumannvirkja; en þar vega þungt þættir á borð við náttúruvernd, umferðaröryggi, kostnað og sitthvað fleira. Sagði hann að fyrst hefði verið gerð drög að teikningu á brú yfir Þorskafjörð árið 1976, þannig að hugmyndin er engan vegin ný af nálinni. Matsáætlun var gerð árið 2003 um veg um Gufudalssveit og komst málið þá fyrst á nokkurn skrið. Skipulagstillaga var unnin 2004 en 2006 var því hafnað að fara með veg um Teigsskóg. Sú ákvörðun var kærð og fór bæði fyrir héraðsdóm og hæstarétt. Árið 2012 voru gerð ný drög að matsáætlun en fyrirstaða var einatt vegna verndarsvæða. Lagði Guðmundur Valur áherslu á að það væri stefna Vegagerðarinnar að hafa umferðaröryggi sem mest. Árið 2014 var lögð fram matsáætlun um nokkrar leiðir og álit Skipulagsstofnunar hafi verið að svokölluð D2 leið hefði í för með sér minnst ígrip í náttúruna. Árið 2017 hafi málin verið tekin að skýrast allt þar til Reykhólahreppur hafi ákveðið sumarið 2018 að fá norka fyrirtækið Multiconsult til að skoða hvort aðrir vegkostir væru í stöðunni. Norsku ráðgjafarnir töldu svo vera og nefndu sérstaklega R-leið, með því að nýta gamla Reykhólaveginn, brúa Þorskafjörð frá Reykjanesi og yfir í Skálanes. „Við funduðum í dag með sveitarstjórn Reykhólahrepps, skýrðum sjónarmið Vegagerðarinnar og fórum ítarlega yfir málið. Í raun er þetta fyrsti fundur okkar við hreppsnefnd frá því í fyrravor. Vonandi erum við nú komin vel á veg með að leiða málið til lykta,“ sagði Guðmundur Valur.

Reykhólavegur ekki boðlegur stofnvegur

Að því búnu fór Guðmundur Valur yfir helstu atriði sem Vegagerðin hefur í huga almennt áður en hægt er að taka ákvörðun um vega- og brúarstæði. Sagði hann ófrávíkjanlega reglu að umferð eykst þegar vegir eru lagðir bundnu slitlagi og slíkt yrði upp á teningnum í Reykhólasveit. Fór hann þvínæst yfir áætlanir um umferðaraukningu um svæðið og hversu mismunandi ólíkir valkostir stytta vegalengdir. Nefndi hann að sem dæmi styttir Þ-H leiðin vegalengdir verulega fyrir alla nema þá sem fara leiðina Patreksfjörður og enda á Reykhólum. Loks fór Guðmundur Valur yfir ýmsar hagrænar breytingar sem verða samhliða vegagerð. Líkt og vegamálastjóri hafði komið inn á sagði Guðmundur Valur það hafið yfir allan vafa að Reykhólavegur uppfyllti ekki þau skilyrði sem setja verður út frá umferðaröryggi um stofnbrautir ef aukinni umferð yrði beint inn á hann. Slysatíðni myndi þá aukast enda eru á honum einbreiðar brýr, beygjur, öryggissvæði utan vegar eru óforsvaranleg, veghalli rangur, vegbreidd of lítil og fleiri þættir sem útilokuðu að nota Reykhólaveg óbreyttan sem stofnveg. Fór hann yfir þá vegi hér á landi sem hafa mesta slysatíðni en þar stendur Skógarstrandarvegur og Vatnsnesvegur í Húnavatnssýslu uppúr, með þrefalt fleiri slys en að meðaltali. Hvorugur sá vegur er með bundnu slitlagi, líkt og Reykhólavegur, en með aukinni umferð um Reykhólaveg myndi slysum þar fjölga einnig.

Þá nefndi Guðmundur Valur að þverun Þorskafjarðar og brú væri mun umfangsmeiri framkvæmd en Multiconsult hefði haldið fram í fyrrasumar. Kostnaður við landfyllingu og brúargerð yrði að taka mið af straumþunga undir brú. Áætlaði hann að brú frá Reykjanesi yfir að Skálanesi þyrfti að líkindum að verða 900 metra löng og þar með lengsta brú landsins í notkun. Slíkt mannvirki kostar varlega áætlað um sex milljarða króna, sagði hann og bætti við að þar með væru forsendur Multiconsult ekki réttar og valkostagreiningin því sömuleiðis.

Loks fór Guðmundur Valur yfir áætlaða tímalínu út frá mismunandi valkostum. Áætlar Vegagerðin að hægt verði mögulega að ljúka við Þ-H leið haustið 2023, D2 leið haustið 2024 en A-3 leið (R-leið) haustið 2025 í fyrsta lagi.

Líkar þetta

Fleiri fréttir