Ríkið yfirtekur lífeyrisskuldbindingar Bændasamtakanna

Fjármálaráðherra og Bændasamtök Íslands hafa undirritað samkomulag þess efnis að frá og með næstu áramótum muni ríkið taka yfir lífeyrisskuldbindingar Bændasamtakanna að upphæð 172 milljónir króna á ári. Samkvæmt samningnum mun framlag ríkisins vegna búvörusamninga lækka sem því nemur frá áramótum.

Á vef Bændasamtakanna er sagt frá þessu: „Þegar Bændasamtök Íslands voru stofnuð árið 1995 með sameiningu Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda ábyrgðist ríkissjóður skuldbindingar Bændasamtaka Íslands í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (LSR). Bændasamtökin hafa um árabil óskað eftir því að lífeyrisskuldbindingarnar yrðu færðar alfarið yfir til ríkisins enda arfur frá gamalli tíð þegar starfsfólk Búnaðarfélagsins, Stéttarsambandsins, Framleiðsluráðs og búnaðarsambandanna greiddi í B-deildina. Frá því að Bændasamtökin voru stofnuð hafa lífeyrisskuldbindingar verið færðar á gjaldahlið þeirra en fjármögnunin komið úr búnaðarlagasamningi og síðar rammasamningi.“

Sigurður Eyþórsson, framkvæmdastjóri segir á vef Bændasamtakanna að undirritunin sé þýðingarmikil fyrir samtök bænda en árlegar lífeyrishækkanir vegna skuldbindinganna hafa verið fjármagnaðar af framlögum rammasamnings milli bænda og ríkisvalds. „Bændasamtökin hafa um árabil leitað samninga um breytingar á ábyrgð þessara skuldbindinga. Þetta snýst um þá starfsmenn félaga og stofnana í landbúnaði sem töldust opinber eða hálfopinber og eiga lífeyrisréttindi í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Það er svo sannarlega gleðiefni að þessu sé nú loksins lokið,“ segir Sigurður.

Líkar þetta

Fleiri fréttir