Stýrivextir Seðlabankans lækkaðir um hálft prósentustig

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka stýrivexti um 0,5 prósentustig, úr 5,75% niður í 5,25%. Þetta kemur fram í yfirlýsingu peningastefnunefndar sem birt var í gær. Þar er einnig greint frá því að nefndin telur að hagvöxtur verði nokkru meiri en spáð var í maí, eða 4,9% og gert er ráð fyrir áframhaldandi örum vexti á næsta ári. Þá kemur fram að þrátt fyrir miklar launahækkanir og aukna framleiðsluspennu hafi verðbólga haldist undir markmiðum um tveggja og hálfs árs skeið. Í júlí mældist verðbólga 1,1% og hefur ekki verið lægri síðan í ársbyrjun 2015. Verðbólgumarkmið Seðlabankans er 2,5% verðbólga með vikmörkum upp á 1,5% upp og niður. Fari verðbólgan út fyrir þau mörk þarf bankinn að ríkisstjórn grein fyrir því hvort grípa þurfi til aðgerða.

Verðbólguhorfur hafa batnað frá síðustu spá og útlit fyrir að verðbólga haldist undir markmiði fram á næsta ár, haldist gengi krónunnar óbreytt. Samkvæmt spánni mun verðbólga aukast þegar innflutningsverðlag hættir að lækka og áhrif gengishækkunar fjara út. Þó segir í yfirlýsingu peningastefnunefndar að verðbólgan muni aukast hægar og ekki verða jafn mikil og áður var spáð.

 

Ástæða til varfærni við ákvörðun vaxta

„Aðhaldssöm peningastefna hefur haldið aftur af lánsfjáreftirspurn og stuðlað að auknum sparnaði og þannig rennt stoðum undir meiri viðskiptaafgang og hækkun krónunnar. Ásamt hagstæðum ytri aðstæðum hefur peningastefnan því leitt til minni verðbólgu og nýlega til þess að verðbólguvæntingar eru nálægt verðbólgumarkmiðinu. Af sömu ástæðum hafa raunvextir hækkað nokkuð að undanförnu umfram það sem fyrri spár bankans sem byggðust á óbreyttu gengi gerðu ráð fyrir,“ segir í yfirlýsingu peningastefnunefndar. Vísbendingar eru um að peningastefnan hafi náð meiri árangri á undanförnum mánuðum en vænst var fyrr á árinu. Því sé útlit fyrir að hægt verði að halda verðbólgunni við markmið til miðlungslangs tíma með lægri vöxtum en áður var talið.

Líkur á vaxandi spennu í þjóðarbúskapnum og óvissa í tengslum við losun hafta kalli hins vegar á varfærni við ákvörðun vaxta. „Hvort þeir lækki frekar eða þurfi að hækka á ný mun á næstunni ráðast af efnahagsþróun og því hvernig tekst til við losun fjármagnshafta,“ segir í yfirlýsingu peningastefnunefndar.

Líkar þetta

Fleiri fréttir